Mẹo giúp người đóng thuế giảm bớt căng thẳng về thời gian đóng thuế

Mẹo Thuế Mùa COVID 2022-19, ngày 03 tháng 02 năm 2022

Mỗi mùa thuế đi kèm với những thách thức riêng và năm 2022 cũng không phải là ngoại lệ. IRS muốn người đóng thuế nhận được thông tin họ cần càng nhanh càng tốt. Người đóng thuế nên ghi nhớ những lời khuyên này khi họ sẵn sàng khai thuế. Làm theo lời khuyên sẽ giúp các khoản thuế năm nay được thực hiện chính xác và các khoản tiền hoàn thuế được phát hành kịp thời.

 • Tránh sai sót. Người đóng thuế nên xem lại tờ khai thuế của mình để có thể khai đầy đủ và chính xác và tránh sự chậm trễ trong việc hoàn thuế. Khai thuế điện tử là cách khai thuế chính xác nhất. Người đóng thuế nên kiểm tra tất cả các tên và kiểm tra kỹ lại tất cả các số An Sinh Xã Hội, tài khoản ngân hàng và số định tuyến.
   
 • Thu thập hồ sơ. Việc lưu trữ hồ sơ tốt giúp việc khai tờ khai thuế dễ dàng hơn. Việc này cũng có thể đảm bảo người đóng thuế không bỏ qua các khoản khấu trừ và tín thuế.
   
 • Bắt đầu với IRS.gov. IRS.gov sẵn sàng hỗ trợ 24/24 và đó là cách nhanh nhất để nhận được hỗ trợ. Hàng triệu người sử dụng IRS.gov để khai thuế và nộp thuế, lấy thông tin về tài khoản của mình hoặc nhận câu trả lời cho các câu hỏi về thuế. Hướng Dẫn Dịch Vụ IRS (tiếng Anh)PDF phác thảo nhiều cách mà người đóng thuế có thể nhận được trợ giúp từ IRS.
   
 • Sử dụng các công cụ trực tuyến. IRS.gov nhiều công cụ trực tuyến hữu ích. Công Cụ Trợ Lý Thuế Tương Tác (tiếng Anh) cung cấp câu trả lời cho nhiều câu hỏi về thuế cụ thể cho hoàn cảnh của một cá nhân. Công cụ này cung cấp các câu trả lời giống như một đại diện IRS sẽ trả lời qua điện thoại.
   
 • Báo cáo tất cả thu nhập. Người đóng thuế phải báo cáo thu nhập chịu thuế của mình từ tất cả các nguồn, bao gồm cả nền kinh tế chia sẻ Mẫu W-2 , Bản Khai Thuế Và Tiền Lương, và Mẫu 1099. Thu nhập khác (tiếng Anh) có thể bị đánh thuế, ngay cả khi người đóng thuế không nhận được bản sao kê.
   
 • Báo cáo bồi thường thất nghiệp. Người đóng thuế đã nhận bồi thường thất nghiệp vào năm 2021, phải báo cáo số tiền đó là thu nhập chịu thuế trên tờ khai thuế của mình.
   
 • Truy cập tài khoản trực tuyến hoặc xem lại các thư của IRS. Năm nay, mọi người phải có trong tay tổng số tiền các khoản ứng trước tín thuế trẻ em và Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế của mình khi nộp hồ sơ thuế. Họ có thể kiểm tra tài khoản trực tuyến hoặc xem lại Thư 6419, Tổng Các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021 và Thư 6475, Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế Năm 2021 Của Quý Vị, để biết tổng số tiền thanh toán để giúp họ khai thuế chính xác.
   
 • Chọn người giúp khai thuế có uy tín. Người đóng thuế có thể tự khai hoặc sử dụng người giúp khai thuế. IRS.gov có các nguồn lực để giúp mọi người chọn một chuyên gia thuế. Danh Mục Chỉ Dẫn Của IRS Về Người Giúp Khai Thuế Liên Bang (tiếng Anh) cung cấp thông tin về những người có chứng chỉ chuyên môn hoặc tham gia vào Chương Trình Mùa Khai Thuế Hàng Năm Của IRS.
   
 • Nộp hồ sơ điện tử. Chương Trình Khai Thuế Miễn Phí trực tuyến của IRS có thể giúp người đóng thuế yêu cầu tín thuế thu nhập kiếm được, tín thuế chăm sóc trẻ em và người phụ thuộc (tiếng Anh), tín thuế trẻ emtín thuế trợ cấp phục hồi. Một số tùy chọn Chương Trình Khai Thuế Miễn Phí có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha. Phần mềm trực tuyến MilTax (tiếng Anh) có sẵn cho các thành viên của quân đội và một số cựu chiến binh, bất kể thu nhập, và được cung cấp thông qua Bộ Quốc Phòng. Người đóng thuế đủ điều kiện có thể khai và nộp tờ khai thuế liên bang và tối đa ba tờ khai thuế tiểu bang miễn phí.
   
 • Chọn ký gửi trực tiếp. Khai thuế điện tử và chọn ký gửi trực tiếp là cách an toàn và dễ dàng nhất để khai thuế chính xác và là cách nhanh nhất để nhận được tiền hoàn thuế.