Video được lưu trữ trên kênh YouTube của IRS.

Nếu quý vị thấy những video này hữu ích, hãy chia sẻ chúng qua các nền tảng mạng xã hội của mình.

Chủ Đề Bản ghi Số Phút
Các Lựa Chọn Để Trả Tiền Thuế Liên Bang Của Bạn Văn bản 2:56
Cần làm gì nếu bạn nợ thuế, nhưng không thể trả Văn bản 1:10
Chuẩn Bị Cho Thiên Tai Văn bản 1:33
Đây có phải là năm quý vị khai thuế bằng điện tử không? Văn bản 1:00
Đây Là Cách Tổ Chức Của Bạn Có Thể Giúp Đẩy Người Dân Trong Khu Vực Của Bạn Thoát Khỏi Khó Khăn Văn bản 1:44
Gần đây bạn có kiểm tra khấu lưu của mình không? Văn bản 1:59
Làm thế nào để lấy được Mã số thuế Cá nhân Văn bản 2:38
Làm Thế Nào - Để Tránh Bị Lừa Đảo Thuế Văn bản 2:08
Nợ Thuế nhưng Không Thể Trả? Văn bản 1:44
Nộp Tờ Khai Thuế của IRS của Bạn bằng Điện Tử Miễn Phí Văn bản 2:59
Sáu Lý Do Tại Sao Bạn Nên Khai Thuế Điện Tử  Văn bản 2:18
Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Đâu? Văn bản 1:55
Tiêu đề: Bài kiểm tra! Bạn có đủ điều kiện nhận Tín Thuế Giáo Dục không? Văn bản 2:16
Tiêu đề: Bạn đang kiếm thêm tiền từ việc bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ? Văn bản 1:52
Tiêu đề: Đừng Rơi vào Những Trò Lừa Đảo Tín Thuế Duy Trì NhânViên Văn bản :54
Tìm hiểu xem Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được có thể mang lại lợi ích cho bạn như thế nào Văn bản 2:01