Công dân Hoa Kỳ và người nước ngoài thường trú ở hải ngoại

Nếu bạn là công dân Hoa Kỳ hoặc là người nước ngoài thường trú, nói chung các quy tắc khai thuế thu nhập, di sản và quà tặng và trả thuế ước tính đều giống nhau, bất kể bạn đang ở tại Hoa Kỳ hay hải ngoại. Bạn phải chịu thuế đối với thu nhập trên toàn cầu từ tất cả các nguồn và phải khai báo tất cả thu nhập chịu thuế và trả tiền thuế theo Bộ Luật Thuế vụ.

Nhiều người Mỹ sống ở nước ngoài đủ điều kiện nhận các quyền lợi đặc biệt về thuế như loại trừ thu nhập kiếm được ở nước ngoài (tiếng Anh) và tín thuế nước ngoài (tiếng Anh), nhưng họ chỉ có thể nhận được các quyền lợi này bằng cách nộp tờ khai thuế Hoa Kỳ. Để biết thêm chi tiết, hãy xem Ấn phẩm 54, Hướng dẫn thuế cho Công dân Hoa Kỳ và Người nước ngoài thường trú sống ở nước ngoài (tiếng Anh).

Những người đóng thuế Hoa Kỳ sở hữu các tài khoản tài chánh nước ngoài phải báo cáo các tài khoản đó cho Bộ Tài chính Hoa Kỳ, ngay cả khi các tài khoản đó không tạo ra bất kỳ thu nhập chịu thuế nào. Người đóng thuế phải nộp Khai báo về Ngân hàng và Tài khoản tài chính ngoại quốc (FBAR) theo phương thức điện tử trước ngày 18 tháng 4 năm 2022, sử dụng Hệ thống e-file của BSA (tiếng Anh). Để biết thêm chi tiết, hãy xem Khai báo về Ngân hàng và Tài khoản tài chính ngoại quốc (FBAR) (tiếng Anh).

Người đóng thuế cũng phải báo cáo các giao dịch tiền ảo cho IRS trên tờ khai thuế của họ; các giao dịch này phải chịu thuế theo luật giống như bất kỳ giao dịch tài sản nào khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem tiền ảo.

Khi nào nộp

Nếu là công dân Hoa Kỳ hay người nước ngoài thường trú cư ngụ ở hải ngoại, hay trong quân đội đang tại ngũ bên ngoài Hoa Kỳ, thì vào ngày đáo hạn nộp tờ khai thuế thông thường, bạn được tự động gia hạn 2 tháng (tiếng Anh) để nộp tờ khai thuế mà không cần phải yêu cầu gia hạn. Nếu bạn dùn năm dương lịch, ngày đáo khạn thông thường của bạn là 15 tháng 4, và gia hạn 2 tháng tự động là đến ngày 15 tháng 6. Nếu ngày đáo hạn rơi vào Thứ Bảy, Chủ Nhật, hoặc ngày lễ hợp pháp, thì ngày đáo hạn sẽ hoãn đến ngày làm việc kế tiếp.

Nếu bạn đủ tiêu chuẩn được gia hạn 2 tháng nhưng không thể nộp tờ khai thuế trước ngày gia hạn 2 tháng tự động thì bạn có thể yêu cầu gia hạn thêm đến ngày 15 tháng 10 bằng cách nộp Mẫu 4868, Đơn xin tự động gia hạn thời gian nộp Tờ khai thuế thu nhập Hoa Kỳ cho Cá nhân (tiếng Anh), trước ngày tự động gia hạn 2 tháng. Ngay cả khi bạn được phép gia hạn, bạn phải trả lãi trên bất kỳ khoản thuế nào chưa thanh toán trước ngày đáo hạn thông thường.

Nộp ở đâu

Nếu bạn là công dân Hoa Kỳ hay là người nước ngoài thường trú (kể cả người có thẻ xanh) và đang sống tại hải ngoại, và bạn:

Yêu cầu hoàn thuế, hoặc không có séc hoặc lệnh phiếu kèm theo, hãy gửi tờ khai thuế Hoa Kỳ của bạn đến:

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin
, TX 73301-0215
USA

Gửi kèm séc hoặc lệnh phiếu, thì hãy gửi tờ khai thuế Hoa Kỳ của bạn đến:

Internal Revenue Service
P.O. Box 1303
Charlotte, NC 28201-1303
USA

Khai thuế bằng điện tử (e-file)

Người đóng thuế với AGI (Tổng thu nhập được điều chỉnh) trong một ngưỡng mức cụ thể có thể nộp tờ khai thuế của họ bằng điện tử miễn phí bằng cách dùng Free File. Người đóng thuế với AGI cao hơn ngưỡng mức cụ thể có thể dùng các Mẫu đơn Free File tự điền (tiếng Anh)e-file bằng cách mua phần mềm thương mại, hoặc dịch vụ định vị nhà cung cấp e-file được IRS ủy quyền (tiếng Anh). Một số công ty cũng cung cấp nhu liệu có thể sử dụng cho địa chỉ hải ngoại.

Mã số thuế

Mỗi người đóng thuế nộp tờ khai thuế, hoặc được khai là người phụ thuộc trên tờ khai thuế Hoa Kỳ sẽ cần có số an sinh xã hội (SSN) hoặc số sã số thuế cá nhân (ITIN). Để lấy SSN thì nên dùng mẫu SS-5, Ðơn xin cấp thẻ An sinh Xã hội. Để lấy mẫu SS-5, hoặc biết bạn đủ điều kiện được thẻ an sinh xã hội hay không, thì nên liên lạc với Sở An sinh Xã hội, hoặc xem Các hoạt động An sinh Xã hội quốc tế (tiếng Anh). Nếu bạn hoặc người vợ/chồng không đủ điều kiện được SSN, thì có thể xin ITIN bằng cách nộp mẫu W-7 cùng với tài liệu thích hợp.

Sử dụng IP PIN để khai thuế

Nếu bạn có mã PIN bảo vệ danh tính (IP PIN), mã PIN IP chính xác phải được nhập trên tờ khai thuế điện tử và giấy để tránh bị từ chối và chậm trễ. Mã IP PIN không chính xác hoặc bị thiếu sẽ dẫn đến việc tờ khai thuế điện tử của bạn bị từ chối hoặc tờ khai thuế bằng giấy của bạn bị trì hoãn cho đến khi có thể xác minh được.

Đừng tiết lộ mã IP PIN của bạn cho bất kỳ ai. Chỉ chuyên gia thuế của bạn mới được biết thông tin này và chỉ khi bạn sẵn sàng ký và nộp tờ khai. IRS sẽ không bao giờ yêu cầu mã IP PIN của bạn. Các cuộc gọi điện thoại, email hoặc tin nhắn yêu cầu mã IP PIN của bạn đều là lừa đảo.

Nếu bạn không có mã IP PIN, tham khảo Lấy PIN bảo vệ danh tính (IP PIN) để biết thêm chi tiết.

Tài nguyên

Trợ giúp