Các tùy chọn điện tử trên IRS.gov luôn sẵn sàng 24/7; tiết kiệm thời gian khi nộp thông tin và nhận trợ giúp trực tuyến

IR-2021-94, Ngày 27 Tháng 4 Năm 2021

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ hôm nay kêu gọi những người đóng thuế và các chuyên gia thuế tiếp tục sử dụng các tùy chọn điện tử để tăng tốc độ xử lý các tờ khai, tiền hoàn thuế và các khoản chi trả. IRS.gov giới thiệu nhiều các tính năng và công cụ theo mục đích để giúp mọi người điều hướng các vấn đề thuế của họ. Tất cả đều hoạt động 24/7 trong 365 ngày mỗi năm.

Xử lý kịp thời các tờ khai và phát hành tiền hoàn thuế là đặc biệt quan trọng trong thời kỳ đại dịch. Để tăng tốc các khoản tiền hoàn thuếtránh chậm trễ trong quá trình xử lý, IRS đặc biệt khuyên người đóng thuế khai thuế điện tử và sử dụng phương thức tiền gửi trực tiếp vào trương mục ngân hàng ngay khi họ có các thông tin cần thiết.

Các tùy chọn đơn giản giúp việc khai thuế dễ dàng hơn

 • Kiểm tra IRS.gov để biết thông tin thuế mới nhất, bao gồm cả thông tin mới nhất về khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tếtình trạng của khoản tiền hoàn thuế (tiếng Anh). Không cần phải gọi điện.
   
 • Cân nhắc sử dụng Khai Thuế Miễn Phí Của IRS. Người đóng thuế muốn khai và nộp tờ khai điện tử miễn phí có thể sử dụng chương trình Khai Thuế Miễn Phí Của IRS. Chương trình này cung cấp phần mềm thuế có thương hiệu cho người đóng thuế có thu nhập từ $72,000 trở xuống vào năm 2020. Những người kiếm được nhiều hơn có thể sử dụng Các Mẫu Đơn Khai Thuế Tự Điền Miễn Phí (tiếng Anh), phiên bản điện tử của mẫu đơn giấy của IRS. Một số người sẽ cần khai thuế để nhận khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba và Khai Thuế Miễn Phí cung cấp cho mọi người khả năng thực hiện điều đó một cách miễn phí.
   
 • Kiểm tra các lựa chọn chi trả trên IRS.gov. Một số tùy chọn chi trả điện tử có sẵn cho người đóng thuế. Xem trương mục và tìm hiểu về các cách chi trả khác, chẳng hạn như thỏa thuận trả góp trực tuyến.
   
 • Tìm câu trả lời cho nhiều câu hỏi về thuế bằng cách sử dụng Trợ Lý Thuế Tương Tác (tiếng Anh). Trợ Tá Thuế Tương Tác là một công cụ cung cấp câu trả lời cho nhiều câu hỏi về luật thuế cụ thể đối với từng cá nhân.
   
 • Các công cụ trực tuyến dành cho các chuyên gia thuế. Dịch Vụ Điện Tử (e-Services) là một bộ công cụ trên trang web cho phép các chuyên gia thuế, các cơ quan có nhiệm vụ báo cáo, các công ty cung cấp dịch vụ thế chấp, các bên chi trả và những người khác hoàn thành giao dịch trực tuyến với IRS.

Các công cụ và tính năng hữu ích khác

 • Nhận Khoản Chi Trả Của Tôi. Mọi người có thể biết thời điểm khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba của họ được gửi đi, hoặc thời điểm và cách thức IRS phát hành với ứng dụng Nhận Khoản Chi Trả Của Tôi. Ứng dụng Nhận Khoản Chi Trả Của Tôi được cập nhật mỗi ngày một lần, thường là qua đêm.
   
 • Lựa Chọn Khai Thuế. Tìm thông tin khai thuế đầy đủ cho các cá nhân, người đóng thuế tự kinh doanh và doanh nghiệp, tổ chức từ thiện và phi lợi nhuận, người đóng thuế quốc tế và các tổ chức chính phủ.
   
 • Nhận Số PIN Bảo Vệ Danh Tính. Số IP PIN có sẵn cho tất cả người đóng thuế. Số IP PIN là một số gồm sáu chữ số giúp ngăn chặn người khác khai thuế bằng số An Sinh Xã Hội của người đóng thuế. Chỉ người đóng thuế và IRS mới biết về số IP PIN và số này giúp IRS xác minh danh tính của người đóng thuế khi họ khai thuế điện tử hoặc trên giấy.
   
 • Xem trương mục. Trương mục trực tuyến là một hệ thống trực tuyến cho phép mọi người truy cập thông tin trương mục cá nhân của họ một cách an toàn. Người đóng thuế có thể xem các khoản thuế còn nợ, thông tin số dư, thông tin về tờ khai thuế gần đây nhất, chi tiết kế hoạch chi trả và hơn thế nữa.
 • Nhận hồ sơ thuế. Yêu cầu bản sao tờ khai thuế trực tuyến. Dịch Vụ Nhận Bản Ghi dành cho người đóng thuế là các cá nhân để lấy bản ghi của họ cho các mục đích riêng của họ.
 • Tải xuống các mẫu đơn và hướng dẫn về thuế (tiếng Anh). Các mẫu đơn hiện tại và năm trước đều có sẵn. Các tùy chọn trực tuyến khác bao gồm Sách Điện Tử của IRS và các phiên bản có thể truy cập cho người khuyết tật.
   
 • Công Cụ Ước Tính Khấu Lưu Thuế. Việc sử dụng công cụ này có thể giúp mọi người tính toán để số tiền thuế đã nộp sát với số tiền còn nợ nhất. IRS khuyến khích mọi người thực hiện "kiểm tra chi phiếu lương" để bảo đảm số thuế được khấu lưu phù hợp dựa trên tình hình cá nhân của họ.

Các tùy chọn miễn phí cho quân nhân và một số cựu chiến binh

MilTax (tiếng Anh), dịch vụ thuế của Military OneSource, cung cấp phần mềm trực tuyến cho những cá nhân đủ điều kiện nộp tờ khai điện tử liên bang và miễn phí tối đa ba tờ khai của tiểu bang.

Military OneSource là một chương trình do Bộ Quốc Phòng tài trợ, cung cấp nhiều nguồn tài nguyên miễn phí cho các thành viên quân đội, cựu chiến binh và gia đình của họ. Thông tin thêm về OneSource có sẵn tại MilitaryOneSource.mil (tiếng Anh).

Hạn khai thuế là ngày 5/17

Mặc dù thời hạn khai thuế đã kéo dài đến ngày 5/17/2021 (tiếng Anh), từ ngày 4/15, IRS tiếp tục xử lý các tờ khai thuế điện tử, hoàn lại tiền gửi trực tiếp và chấp nhận các khoản chi trả điện tử. Tính đến ngày 4/16, IRS đã nhận được hơn 110 triệu tờ khai thuế và phát hành hơn $210 tỷ tiền hoàn thuế.

Nhìn chung, IRS dự đoán 9 trong số 10 người đóng thuế sẽ nhận được tiền hoàn lại trong vòng 21 ngày kể từ khi họ khai thuế điện tử với phương thức chuyển tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng, nếu không có vấn đề gì với tờ khai thuế của họ.