Những điểm chính cần lưu ý khi khai thuế năm 2022

IR-2023-17, ngày 31 tháng 1 năm 2023

WASHINGTON – Để giúp người đóng thuế bắt đầu mùa khai thuế suôn sẻ, hôm nay, Sở Thuế Vụ đã cung cấp một danh sách kiểm tra các lời nhắc cho mọi người khi họ chuẩn bị nộp tờ khai thuế năm 2022.

Từ việc thu thập giấy tờ đến nộp tờ khai thuế, các bước đơn giản này sẽ giúp việc khai thuế suôn sẻ hơn vào năm 2023:

1 Thu thập các giấy tờ và hồ sơ thuế chính xác để tránh bỏ sót khoản khấu trừ hoặc tín thuế.

Người đóng thuế nên có tất cả các tài liệu quan trọng và cần thiết trước khi khai tờ khai thuế. Điều này giúp mọi người nộp tờ khai thuế đầy đủ và chính xác. Lỗi và thiếu sót làm chậm quá trình xử lý thuế, bao gồm cả thời gian hoàn thuế.

Một số thông tin mà người đóng thuế cần trước khi bắt đầu bao gồm:

  • Số An Sinh Xã Hội cho tất cả mọi người được liệt kê trên tờ khai thuế,
  • Tài khoản ngân hàng và số định tuyến,
  • Các mẫu thuế khác nhau như W-2, 1099, 1098 và các tài liệu thu nhập khác hoặc hồ sơ giao dịch tài sản kỹ thuật số,
  • Mẫu 1095-A, Tuyên Bố Thị Trường Bảo Hiểm Sức Khỏe,
  • Bất kỳ thư nào của IRS trích dẫn số tiền nhận được cho một khoản khấu trừ hoặc tín thuế nhất định.

​2. Hãy nhớ khai báo tất cả các loại thu nhập trên tờ khai thuế.

Điều này rất quan trọng để tránh nhận được thông báo hoặc hóa đơn từ IRS. Đừng quên bao gồm thu nhập từ:

  • Hàng hóa được tạo và bán trên nền tảng trực tuyến,
  • Thu nhập đầu tư,
  • Công việc bán thời gian hoặc thời vụ,
  • Tự kinh doanh hoặc các hoạt động kinh doanh khác,
  • Dịch vụ được cung cấp thông qua ứng dụng di động.

3 Nộp hồ sơ điện tử với hình thức ký thác trực tiếp để tránh chậm trễ trong việc nhận tiền hoàn thuế.

Tránh tờ khai thuế bằng giấy. Phần mềm thuế giúp các cá nhân tránh sai sót bằng cách thực hiện tính toán. Phần mềm thuế hướng dẫn mọi người qua từng phần của tờ khai thuế bằng cách sử dụng định dạng hỏi đáp.

Đối với những người đang chờ xử lý tờ khai thuế năm 2021, đây là một mẹo đặc biệt để đảm bảo IRS chấp nhận tờ khai thuế năm 2022 của họ để xử lý. Đảm bảo nhập $0 (0 đô la) cho tổng thu nhập điều chỉnh (AGI) năm ngoái trên tờ khai thuế năm 2022. Những người khác nên nhập AGI của năm trước từ tờ khai thuế năm ngoái.

4 Có sẵn các nguồn tài nguyên miễn phí để giúp những người đóng thuế đủ điều kiện khai thuế trực tuyến. Trợ giúp miễn phí cũng có thể có sẵn cho những người đóng thuế đủ điều kiện.

Chương Trình Khai Thuế Miễn Phí Của IRS cung cấp một giải pháp thay thế trực tuyến miễn phí cho việc khai thuế trên giấy. Chương Trình Khai Thuế Miễn Phí Của IRS có sẵn cho bất kỳ cá nhân hoặc gia đình nào kiếm được $73.000 trở xuống vào năm 2022.

Với Chương Trình Khai Thuế Miễn Phí Của IRS, các nhà cung cấp phần mềm thuế hàng đầu cung cấp miễn phí các sản phẩm trực tuyến của họ như một phần của quan hệ đối tác 21 năm với IRS. Năm nay, có bảy sản phẩm bằng tiếng Anh và một sản phẩm bằng tiếng Tây Ban Nha Người đóng thuế phải truy cập các sản phẩm này thông qua trang web của IRS.

Những người kiếm được hơn $73.000 có thể sử dụng Các Mẫu Đơn Khai Thuế Tự Điền Miễn Phí (tiếng Anh) của IRS. Đây là bản điện tử của các mẫu giấy của IRS. Sản phẩm này là tốt nhất cho những người cảm thấy yên tâm khi tự khai thuế.

Những người đóng thuế đủ điều kiện cũng có thể tìm được sự trợ giúp khai thuế trực tiếp miễn phí trên toàn quốc thông qua Chương Trình Trợ Giúp Khai Thuế Thu Nhập Tự Nguyện (VITA) và Cố Vấn Thuế cho Lão Niên (TCE).

5 Lựa chọn một chuyên gia thuế cẩn thận.

Hầu hết các chuyên viên khai thuế đều chuyên nghiệp, trung thực và cung cấp dịch vụ xuất sắc cho khách hàng của họ. Tuy nhiên, vẫn tồn tại những chuyên viên khai thuế không trung thực khai thuế thu nhập sai. IRS có một Danh Mục Chỉ Dẫn Về Chuyên Viên Khai Thuế Liên Bang Có Chứng Chỉ Và Trình Độ Chuyên Môn Chọn Lọc (tiếng Anh) và nhiều thông tin khác về việc chọn chuyên gia thuế trên IRS.gov.

6 Tránh sự chậm trễ của hình thức điện thoại; sử dụng các nguồn trợ giúp trực tuyến trước khi gọi cho IRS.

Để tránh phải chờ đợi, IRS kêu gọi mọi người sử dụng IRS.gov để nhận câu trả lời cho các câu hỏi về thuế (tiếng Anh), kiểm tra tình trạng tiền hoàn thuế hoặc nộp thuế. Không cần phải chờ đợi hoặc hẹn trước – các công cụ trực tuyến và nguồn trợ giúp luôn sẵn sàng 24 giờ một ngày. Công Cụ Trợ Tá Thuế Tương Tác (tiếng Anh) của IRS và các nguồn trợ giúp Hãy Để Chúng Tôi Giúp Đỡ Quý Vị đặc biệt hữu ích.

Ngoài ra, IRS đề nghị người đóng thuế luôn cập nhật thông tin thuế quan trọng trực tuyến bằng cách: