Chuẩn bị sẵn sàng để khai thuế: Những bước mà người đóng thuế có thể thực hiện ngay bây giờ để giúp việc khai thuế dễ dàng hơn vào năm 2022

IR-2021-217, ngày 8 tháng 11 năm 2021

WASHINGTON — Hôm nay Sở Thuế Vụ đã khuyến khích người đóng thuế, bao gồm cả những người đã nhận được các khoản chi trả kích thích kinh tế hoặc các khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em, thực hiện các bước quan trọng vào mùa thu này để giúp họ nộp tờ khai thuế liên bang vào năm 2022.

Việc lập kế hoạch trước có thể giúp mọi người nộp tờ khai thuế chính xác và tránh sự chậm trễ trong quá trình xử lý mà có thể trì hoãn tiền hoàn thuế của quý vị.

Đây là lời nhắc đầu tiên trong một loạt lời nhắc nhở nhằm giúp người đóng thuế sẵn sàng cho mùa khai thuế sắp tới. Một trang đặc biệt, đã được cập nhật và hiện có trên IRS.gov, phác thảo các bước mà người đóng thuế có thể làm ngay bây giờ để chuẩn bị cho mùa khai thuế năm 2021 sắp tới.

Tổng hợp và sắp xếp hồ sơ thuế

Hồ sơ thuế được sắp xếp giúp việc chuẩn bị một tờ khai thuế đầy đủ và chính xác trở nên dễ dàng hơn. Điều này giúp tránh các sai sót dẫn đến sự chậm trễ trong quá trình xử lý và hoàn thuế. Các cá nhân nên chuẩn bị sẵn tất cả thông tin thuế của mình trước khi nộp tờ khai thuế để đảm bảo tờ khai thuế là đầy đủ và chính xác. Họ nên thông báo cho IRS nếu địa chỉ của họ thay đổi và thông báo cho Cơ Quan Quản Lý An Sinh Xã Hội (tiếng Anh) về việc thay đổi tên pháp lý.
Hãy nhớ rằng hầu hết thu nhập đều phải chịu thuế. Việc lưu trữ hồ sơ cho cá nhân bao gồm:

Các tài liệu về thu nhập có thể giúp cá nhân xác định xem mình có đủ điều kiện nhận khoản khấu trừ hoặc tín thuế hay không. Ngoài ra, những người cần điều chỉnh các khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em và Tín Thuế Bảo Phí sẽ cần thông tin liên quan đến năm 2021 của họ. Những người đã nhận Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba và nghĩ rằng họ đủ điều kiện nhận thêm một khoản tiền nữa sẽ cần khoản chi trả kích thích kinh tế và khoản tiền kích thích kinh tế bổ sung để tính toán và yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2021.

Người đóng thuế cũng nên giữ lại những tài liệu thuế cuối năm bao gồm:

  • Thư 6419, Toàn Bộ Các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em, để điều chỉnh các khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em
  • Thư 6475, Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế Năm 2021 Của Quý Vị, để xác định khả năng đủ điều kiện yêu cầu (tiếng Anh) Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi
  • Mẫu 1095-A, Tuyên Bố của Health Insurance Marketplace (Thị Trường Bảo Hiểm Sức Khỏe), để điều chỉnh (tiếng Anh) các Tín Thuế Bảo Phí sớm cho bảo hiểm Marketplace

Tài Khoản Trực Tuyến cung cấp thông tin về tài khoản thuế trên IRS.gov một cách an toàn; giúp cung cấp thông tin quan trọng về khai thuế

Người đóng thuế truy cập vào Tài Khoản Trực Tuyến có thể vào được Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em một cách an toàn để xem ngày tháng và số tiền chi trả của họ. Người đóng thuế sẽ cần thông tin này để đối chiếu các khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em của họ với khoản Tín Thuế Trẻ Em mà họ có thể yêu cầu khi nộp tờ khai thuế năm 2021 của mình.

Cá nhân đủ điều kiện yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2021 có thể đăng nhập vào tài khoản trực tuyến của mình để xem khoản thanh toán tác động kinh tế của mình nhằm yêu cầu khoản tín thuế một cách chính xác khi nộp tờ khai thuế.

Những cá nhân chưa thiết lập Tài Khoản Trực Tuyến nên tạo một tài khoản sớm. Những người đã thiết lập Tài Khoản Trực Tuyến nên đảm bảo rằng họ vẫn có thể đăng nhập thành công.

Người đóng thuế có câu hỏi về cách tạo tài khoản hoặc cách đặt lại tên người dùng hoặc mật khẩu của họ có thể được trợ giúp tại Cách Đăng Ký Một Số Công Cụ Tự Trợ Giúp Trực Tuyến. Các cá nhân nên hành động ngay bây giờ nếu họ cần tạo một tài khoản. Nếu họ không thể xác minh danh tính của mình trực tuyến, có một tùy chọn xác minh qua đường bưu điện mà họ có thể sử dụng, nhưng việc đó sẽ mất nhiều thời gian hơn.

Người đóng thuế có Tài Khoản Trực Tuyến có thể:

  • Xem số tiền của Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế của họ
  • Truy cập Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em để nắm được thông tin về các khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em của họ
  • Chấp thuận hoặc từ chối các yêu cầu ủy quyền từ chuyên gia thuế của họ
  • Cập nhật địa chỉ email của họ và lựa chọn có/không sử dụng các tùy chọn thông báo trên giấy đã chọn

Người đóng thuế nên đảm bảo rằng họ đã khấu lưu đủ thuế

Các cá nhân có thể muốn cân nhắc điều chỉnh khấu lưu của họ nếu họ nợ thuế hoặc nhận được một khoản hoàn thuế lớn vào năm trước. Việc thay đổi khấu lưu có thể giúp tránh hóa đơn tính thuế hoặc cho phép các cá nhân giữ lại nhiều tiền hơn vào mỗi ngày nhận lương. Những thay đổi trong cuộc sống – kết hôn hoặc ly hôn, đón một đứa con hoặc đảm nhận công việc thứ hai – cũng có thể là những lý do để thay đổi khoản khấu lưu. Người đóng thuế có thể nghĩ đến việc hoàn thành Mẫu W-4 mới, Chứng Thư Cho Phép Khấu Lưu Thuế Của Nhân Viên, mỗi năm và khi tình hình cá nhân hoặc tài chính thay đổi.

Mọi người cũng cần xem xét các khoản tiền thuế ước tính. Những người đóng thuế đã nhận được khoản thu nhập ngoài lương đáng kể như thu nhập tự kinh doanh, thu nhập đầu tư, quyền lợi An Sinh Xã Hội chịu thuế (tiếng Anh) và trong một số trường hợp, thu nhập từ lương hưu và niên kim, có thể phải nộp các khoản tiền thuế ước tính hàng quý. Khoản chi trả cuối cùng cho năm 2021 sẽ đến hạn vào ngày 18 tháng 1 năm 2022.

Cá nhân có thể đăng nhập vào Tài Khoản Trực Tuyến để thực hiện chi trả trực tuyến hoặc truy cập IRS.gov/payments.

Số ITIN chỉ cần được gia hạn nếu hết hạn và nếu được yêu cầu trên tờ khai thuế liên bang Hoa Kỳ

Nếu Mã Số Thuế Cá Nhân (ITIN) không được cung cấp trên tờ khai thuế liên bang Hoa Kỳ ít nhất một lần cho các niên thuế 2018, 2019 và 2020, thì số ITIN sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Xin nhắc lại, số ITIN có những chữ số ở giữa từ 70 đến 88 đã hết hạn. Ngoài ra, số ITIN có những chữ số ở giữa từ 90 đến 99, NẾU được cấp trước năm 2013, đã hết hạn. Những cá nhân trước đây đã nộp đơn gia hạn mà đã được chấp thuận thì sẽ không cần phải gia hạn lại.

Quý vị muốn nhận được tiền hoàn thuế nhanh hơn? Nhận tiền hoàn thuế với tốc độ nhanh như làm việc với ngân hàng bằng việc ký gửi trực tiếp.

Ký gửi trực tiếp giúp các cá nhân tiếp cận khoản tiền hoàn thuế của họ nhanh hơn so với chi phiếu giấy. Những cá nhân không có tài khoản ngân hàng có thể tìm hiểu cách mở tài khoản tại ngân hàng được FDIC bảo hiểm (tiếng Anh) hoặc thông qua Công Cụ Định Vị Liên Minh Tín Dụng Quốc Gia (tiếng Anh).

Các cựu chiến binh nên tìm hiểu Chương Trình Ngân Hàng Phúc Lợi Dành Cho Cựu Chiến Binh (VBBP) (tiếng Anh) để tiếp cận các dịch vụ tài chính tại những ngân hàng tham gia vào hệ thống.

Tự nguyện giúp những người đóng thuế đủ điều kiện nộp tờ khai thuế

IRS và các đối tác cộng đồng của họ đang chuẩn bị cho mùa khai thuế sắp tới và đang tìm kiếm những người trên khắp cả nước để trở thành thiện nguyện viên có chứng nhận của Sở Thuế Vụ. Tham gia các chương trình Trợ Giúp Khai Thuế Thu Nhập Tự Nguyện (VITA) và Cố Vấn Thuế cho Lão Niên (TCE). Thiện nguyện viên của các chương trình VITA/TCE cung cấp dịch vụ khai thuế miễn phí cho những người đóng thuế đủ điều kiện. Với việc nhiều người phải trải qua những thay đổi về tài chính trong năm nay, thì cần có thêm thiện nguyện viên để hỗ trợ họ.

Truy cập IRS.gov/volunteers (tiếng Anh) để tìm hiểu thêm và đăng ký. Sau khi đăng ký, thông tin bổ sung về việc tham dự một buổi hướng dẫn ảo sẽ được cung cấp.