Mùa Thuế Năm 2023 Đã Bắt Đầu – IRS Đưa Ra Các Mẹo Để Khai Chính Xác Tờ Khai Thuế Quý Vị

People holding the American flag

Tìm hiểu kỹ hơn thông tin và các nguồn trợ giúp của IRS sẵn có để giúp người đóng thuế khai và nộp tờ khai thuế.

Tìm hiểu về IRS, nhân viên của IRS và các vấn đề ảnh hưởng đến người đóng thuế.


 

ACL Filing Season 2023 Image with a collage of pictures and IRS logo in the center

Bởi Ken Corbin
Ủy Viên Về Tiền Lương Và Đầu Tư Và Giám Đốc Phụ Trách Trải Nghiệm Người Đóng Thuế Của IRS
CL-23-02, ngày 17 tháng 2 năm 2023

Trong 37 năm qua làm việc tại IRS, tôi đã có quan điểm chuyên sâu về những gì xảy ra với tờ khai thuế của một người sau khi họ khai thuế. Khi tôi trải qua các công việc tại IRS và trở thành ủy viên của khu vực giám sát mùa khai thuế, tôi đã trực tiếp thấy một số bước quan trọng, dễ dàng mà mọi người có thể thực hiện để giúp nhận tiền hoàn thuế nhanh nhất có thể và tránh khả năng bị chậm trễ như cũng như tránh các câu hỏi sau này.

Việc lập kế hoạch cho mùa khai thuế của quốc gia là một công việc đồ sộ và các nhóm IRS đã làm việc chăm chỉ để đảm bảo rằng IRS đã sẵn sàng cho mùa khai thuế năm 2023 hiện đang diễn ra.

Năm nay, chúng tôi dự kiến sẽ có hơn 168 triệu tờ khai thuế cá nhân được nộp, với phần lớn trong số đó đến trước thời hạn thuế ngày 18 tháng 4. 3 mùa thuế trước đó đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch và chúng tôi đã học được nhiều bài học quan trọng giúp chúng tôi thực hiện các bước bổ sung cho năm 2023 để cải thiện dịch vụ của chúng tôi dành cho người đóng thuế.

Là một phần trong việc thông qua Đạo Luật Giảm Lạm Phát vào tháng 8, chúng tôi đã thuê hơn 5.000 nhân viên hỗ trợ qua điện thoại mới, từ đó, đưa đội ngũ nhân viên trực điện thoại của chúng tôi lên mức cao nhất từ trước đến nay. Chúng tôi tiếp tục đào tạo những nhân viên hỗ trợ qua điện thoại này để không chỉ trả lời các cuộc gọi từ người đóng thuế mà còn cung cấp trợ giúp cho các chuyên gia thuế sử dụng Đường Dây Ưu Tiên Người Hành Nghề. Ngoài ra, chúng tôi đang mở rộng trợ giúp trực tiếp tại các Trung Tâm Hỗ Trợ Người Đóng Thuế của mình bằng cách bổ sung thêm nhân viên trên toàn quốc. Những nguồn trợ giúp này bổ sung cho công việc chúng tôi đang tiến hành nhằm cung cấp trợ giúp cho mọi người thông qua các chương trình giúp khai thuế miễn phí.

Mặc dù vẫn còn nhiều việc phải làm sau vài năm khó khăn, nhưng chúng tôi dự đoán một mùa thuế tốt hơn đáng kể cho mọi người trong năm nay so với thời kỳ đại dịch.

Các nhân viên của IRS đang nỗ lực làm việc để nhanh chóng cấp tiền hoàn thuế, nhưng có những bước mà mọi người có thể thực hiện để hỗ trợ quá trình này. Hơn bao giờ hết, chúng tôi đang nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khai thuế điện tử và chọn ký thác trực tiếp vì đó là cách khai thuế dễ dàng nhất và cách tốt nhất để được hoàn thuế nhanh chóng. Chúng tôi cũng muốn mọi người biết cách thức để nhận các khoản tín thuế mà họ đủ điều kiện, vì vậy chúng tôi đang chia sẻ thông tin về cách thức nhận các khoản tín thuế và yêu cầu khấu trừ khi mọi người khai thuế. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp thông tin cho mùa khai thuế năm 2023 để giúp mùa khai thuế trở nên dễ dàng nhất có thể.

Dưới đây là Cái Nhìn Kỹ Hơn về cách thức để có một mùa thuế suôn sẻ.

Các tùy chọn giúp việc khai thuế trở nên dễ dàng hơn và miễn phí vào năm 2023

Lập kế hoạch thuế là điều quan trọng đối với mọi người, kể cả những người thường không khai thuế. Một trang đặc biệt trên IRS.gov phác thảo các bước mà người đóng thuế có thể thực hiện để khai, nộp tờ khai thuế năm 2022. IRS và các đối tác thuế của chúng tôi đang tiến hành tiếp cận để khuyến khích mọi người suy nghĩ trước về các thông tin họ sẽ cần để khai thuế đầy đủ và chính xác, và khai thuế ngay cả khi trước đây họ chưa từng khai để có thể nhận được tất cả các khoản tín thuế mà họ đủ điều kiện.

Người đóng thuế có nhiều lựa chọn khi chuẩn bị tờ khai thuế. Chúng tôi muốn quý vị biết rằng có nhiều lựa chọn miễn phí cho hầu hết người đóng thuế:

Những điểm mới và những điều cần xem xét khi khai thuế vào năm 2023

Hầu hết mọi người chỉ tương tác với IRS khi họ khai thuế thu nhập cá nhân. Một số người trước đây không phải khai thuế nhưng bây giờ cần phải làm vậy vì họ đã đủ điều kiện nhận các khoản tín thuế và khai thuế là cách duy nhất để nhận được các khoản tín thuế đó. Khi nói đến các khoản thuế và tiền hoàn thuế, điều quan trọng là quý vị phải được cung cấp thông tin đầy đủ và chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời chúng tôi cũng sẵn sàng trợ giúp. Một số điểm chính cần xem xét:

 • Nộp tờ khai thuế năm 2022, ngay cả khi quý vị không phải khai thuế, có thể giúp quý vị có tiền. Mặc dù những người có thu nhập dưới một mức nhất định thường không bắt buộc phải khai thuế, nhưng những người đủ điều kiện nhận các khoản tín thuế nhất định (tiếng Anh) hoặc đã nộp một số khoản thuế thu nhập liên bang bằng cách khấu lưu thuế từ phiếu lương có thể đủ điều kiện nhận tiền hoàn thuế chỉ được nhận bằng cách nộp tờ khai thuế. Trường hợp này có thể bao gồm sinh viên, người làm việc bán thời gian và người hồi hưu.
 • Khai thuế điện tử và ký thác trực tiếp là chìa khóa để nhận tiền hoàn thuế nhanh nhất. Việc khai thuế điện tử với ký thác trực tiếp rất quan trọng vì việc này có thể giúp tránh sự chậm trễ trong việc hoàn thuế. Nếu quý vị cần hoàn thuế nhanh chóng, đừng khai trên giấy. Hầu hết những người không có vấn đề gì trên tờ khai thuế sẽ nhận được tiền hoàn thuế trong vòng 21 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ điện tử nếu chọn ký thác trực tiếp.
 • Nhiều người hơn có thể đủ điều kiện nhận Tín Thuế Bảo Phí. Đối với niên thuế 2022, người đóng thuế vẫn có thể đủ điều kiện đối với yêu cầu đủ điều kiện được mở rộng tạm thời để nhận Tín Thuế Bảo Phí hoặc PTC (tiếng Anh). PTC dành cho một số người đăng ký hoặc có thành viên gia đình đăng ký tham gia gói bảo hiểm y tế đủ điều kiện (tiếng Anh). Người đóng thuế đủ điều kiện phải nộp Mẫu 8962 để tính và lấy PTC trên tờ khai thuế của họ.
 • Các quy tắc đủ điều kiện đã thay đổi để yêu cầu tín thuế cho xe sạch. Xem xét các thay đổi (tiếng Anh) theo Đạo Luật Giảm Lạm Phát Năm 2022 (tiếng Anh) để đủ điều kiện nhận Tín Thuế Cho Xe Sạch (tiếng Anh).
 • Các khoản tiền hoàn thuế có thể nhỏ hơn vào năm 2023. Một số yếu tố đóng góp vào điều này. Ví dụ, người đóng thuế sẽ không nhận được khoản chi trả kích thích kinh tế bổ sung với khoản tiền hoàn thuế vì không có Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế nào cho năm 2022. Ngoài ra, những người đóng thuế không liệt kê từng khoản và lấy mức khấu trừ thuế tiêu chuẩn sẽ không thể khấu trừ các khoản đóng góp thiện nguyện như họ đã có thể làm trên tờ khai thuế năm 2021.
 • Sử dụng công cụ "Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu?" để kiểm tra tình trạng tiền hoàn thuế của quý vị. Người đóng thuế có thể kiểm tra Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? trên IRS.gov để biết tình trạng tiền hoàn thuế theo cá nhân trong vòng 24 giờ sau khi IRS chấp nhận tờ khai thuế được nộp qua phương thức điện tử của họ. Công cụ "Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu?" cập nhật 24 giờ một lần, thường là qua đêm.
 • Hãy nhớ rằng, khoản tiền hoàn thuế bao gồm Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được (EITC) hoặc Tín Thuế Trẻ Em Bổ Sung (ACTC) không thể được cấp trước thời gian giữa tháng Hai. Mặc dù IRS bắt đầu nhận tờ khai thuế vào ngày 23 tháng 1, nhưng chúng tôi không thể cấp tiền hoàn thuế bao gồm EITC hoặc ACTC trước giữa tháng Hai. Tại sao vậy? Đạo Luật PATH năm 2015 được Quốc Hội thông qua cho thêm thời gian để giúp IRS xử lý các tờ khai thuế này và ngăn chặn việc phát hành các khoản tiền hoàn thuế gian lận. Luật pháp yêu cầu IRS giữ toàn bộ tiền hoàn thuế – không chỉ là phần liên quan đến EITC hoặc ACTC. IRS hy vọng hầu hết các khoản tiền hoàn thuế liên quan đến EITC/ACTC sẽ có sẵn trong tài khoản ngân hàng của người đóng thuế hoặc trên thẻ ghi nợ vào ngày 28 tháng 2, nếu họ chọn hình thức ký thác trực tiếp và không có vấn đề gì khác với tờ khai thuế của họ. Sử dụng công cụ "Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu?" để kiểm tra tình trạng tiền hoàn thuế của quý vị. Hầu hết những người khai thuế để yêu cầu EITC/ACTC sớm sẽ thấy tình trạng cập nhật trước ngày 18 tháng 2.

Các mẹo khác cần ghi nhớ

Ngoài ra, đây là những điều quan trọng tôi muốn nhấn mạnh:

 • Hãy nhớ rằng hầu hết thu nhập đều phải chịu thuế, ngay cả khi quý vị không nhận được tài liệu cuối năm chẳng hạn như Mẫu 1099-MISC, Thu Nhập Khác; Mẫu 1099-INT, Thu Nhập Từ Tiền Lãi; Mẫu 1099-NEC, Thù Lao Cho Người Không Phải Là Nhân Viên. Điều đó bao gồm tiền lãi nhận được hoặc tiền kiếm được từ nền kinh tế chia sẻ hoặc tài sản kỹ thuật số.
 • Có nhiều nguồn trợ giúp trên IRS.gov giúp đơn giản hóa trải nghiệm khai thuế của quý vị. Để bắt đầu, tôi muốn nói với mọi người về cách dễ dàng nhất để có câu trả lời cho những câu hỏi phổ biến nhất về thuế: Công Cụ Trợ Tá Thuế Tương Tác (tiếng Anh). Đó là một công cụ cung cấp câu trả lời cho nhiều câu hỏi về luật thuế cụ thể đối với hoàn cảnh cá nhân của quý vị. Dựa trên thông tin đầu vào của quý vị, công cụ này có thể xác định xem quý vị có phải khai thuế hay không, tư cách khai thuế của quý vị là gì, liệu quý vị có thể khai người phụ thuộc hay không, loại thu nhập của quý vị có phải chịu thuế hay không, quý vị có đủ điều kiện để yêu cầu tín thuế hay không, quý vị có thể khấu trừ chi phí hay không và nhiều hơn nữa.
 • Khi quý vị đang tìm kiếm thông tin thuế của mình, thì quý vị không cần phải gọi hoặc đến IRS. Thay vào đó, quý vị có thể xem hoặc tạo Tài Khoản Trực Tuyến, tài khoản này cung cấp cho quý vị cách truy cập an toàn vào thông tin tài khoản thuế cá nhân của quý vị bao gồm số dư nợ, khoản thanh toán, tổng thu nhập điều chỉnh, v.v. Và giờ đây, nhiều người đóng thuế sẽ dễ dàng sử dụng Tài Khoản Trực Tuyến hơn với quy trình xác minh danh tính của chúng tôi. Sau khi hoàn thành quy trình xác minh danh tính, quý vị cũng có thể yêu cầu một bản sao hồ sơ thuế mà quý vị cần trực tuyến, bao gồm bản ghi của các tờ khai thuế trước đây, thông tin tài khoản thuế, báo cáo tiền lương và thu nhập cũng như xác minh thư chứng nhận không khai thuế.
 • Nếu quý vị tự khai thuế và nộp hồ sơ điện tử, thì quý vị sẽ phải ký và xác thực tờ khai thuế của mình bằng cách nhập Tổng Thu Nhập Điều Chỉnh (AGI) của năm trước hoặc số PIN Tự Chọn của năm trước. Nếu quý vị có tờ khai thuế năm 2021, thì AGI của quý vị nằm ở dòng 11 của Mẫu 1040. Nếu không giữ bản sao tờ khai thuế năm 2021, thì quý vị có thể đăng nhập vào Tài Khoản Trực Tuyến để tìm AGI năm trước của mình.
 • Chúng tôi tiếp tục đạt được tiến bộ đáng kể đối với các tờ khai thuế đã nộp trước đó. Đối với những người đang chờ xử lý tờ khai thuế năm 2021, quý vị vẫn có thể nộp tờ khai thuế năm 2022 khi quý vị sẵn sàng. Chỉ cần đảm bảo nhập $0 (0 đô la) cho AGI năm ngoái. Vào cuối tháng 1, chúng tôi đã xử lý xong tất cả các tờ khai thuế cá nhân nhận được trong năm 2022 trừ khi có vấn đề với tờ khai thuế.
 • Đánh dấu các công cụ và nguồn trợ giúp trực tuyến trên IRS.gov. Có sẵn rất nhiều thông tin và công cụ về thuế vào mọi thời điểm trên IRS.gov, vì vậy, đầu tiên hãy vào trang này để nhận câu trả lời cho các câu hỏi về thuế (tiếng Anh), kiểm tra tình trạng tiền hoàn thuế hoặc trả thuế. Không cần phải chờ đợi hoặc hẹn trước; các công cụ trực tuyến và nguồn trợ giúp của chúng tôi luôn có sẵn.
 • Và cuối cùng, tôi biết rằng có những lúc quý vị chỉ cần nói chuyện với chúng tôi. Quý vị có thể đặt lịch hẹn tại văn phòng địa phương của IRS để được trợ giúp. Thời gian hẹn khác nhau tùy theo vấn đề thuế và địa điểm văn phòng. Quý vị có thể tìm thấy văn phòng gần mình nhất bằng công cụ Định Vị Trợ Giúp Người Đóng Thuế (tiếng Anh) của chúng tôi. Khi quý vị tìm thấy văn phòng địa phương của mình, hãy xem những dịch vụ nào có sẵn trước khi lên lịch hẹn. Và, nếu quý vị không thể ghé thăm chúng tôi vào giờ làm việc của các ngày trong tuần, chúng tôi sẽ mở hơn 100 Trung Tâm Hỗ Trợ Người Đóng Thuế trên toàn quốc vào một buổi Thứ Bảy mỗi tháng cho đến hết Tháng Năm để cung cấp trợ giúp trực tiếp mà không cần hẹn trước (tiếng Anh).

Mọi người tại IRS đang nỗ lực làm việc để mùa khai thuế này diễn ra suôn sẻ và chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của các chuyên gia thuế và người đóng thuế trong việc hỗ trợ nỗ lực này. Vài năm qua là thử thách lớn nhất mà tôi từng thấy trong thời gian làm việc tại IRS, và tôi được khích lệ rất nhiều khi bắt đầu mùa thuế năm nay. Nhân viên của chúng tôi đang nỗ lực làm việc để cải thiện trải nghiệm của người đóng thuế trong năm nay – và hơn thế nữa.

Thay mặt cho các nhân viên của IRS và công dân của quốc gia vĩ đại của chúng ta, cảm ơn quý vị đã khai thuế.

Ken Corbin
Ủy Viên Về Tiền Lương Và Đầu Tư Và Giám Đốc Phụ Trách Trải Nghiệm Người Đóng Thuế Của IRS

Photo of Ken Corbin

Giới Thiệu Về Tác Giả

Ken Corbin là Giám Đốc Phụ Trách Trải Nghiệm Người Đóng Thuế đầu tiên của IRS. Với vai trò này, ông ấy đang cố gắng thống nhất và mở rộng các nỗ lực trong toàn cơ quan nhằm cải thiện trải nghiệm của khách hàng cho mọi công dân tương tác với IRS.

Ken cũng là Ủy Viên của Bộ Phận Tiền Lương Và Đầu Tư, chịu trách nhiệm về 37.000 nhân viên, trên khắp đất nước, những người đang thi hành luật thuế quản lý những người làm công ăn lương ở Hoa Kỳ.

Đăng Ký

IRS cung cấp một số dịch vụ đăng ký nhận Tin Tức điện tử về nhiều chủ đề thuế khác nhau. Đăng ký (tiếng Anh) để nhận thông báo qua email khi nội dung mới được đăng.

Cái Nhìn Kỹ Hơn

Đọc tất cả các bài đăng của chúng tôi (tiếng Anh) về nhiều vấn đề kịp thời mà người đóng thuế và cộng đồng thuế quan tâm