Hướng Dẫn Trong Mùa Khai Thuế: Các tùy chọn thỏa thuận và thanh toán thuế điện tử có sẵn cho người đóng thuế còn nợ thuế

IR-2022-63, ngày 22 tháng 3 năm 2022

WASHINGTON ― Sở Thuế Vụ hôm nay đã nhắc nhở những người đóng thuế có hóa đơn thuế rằng có một số cách để thanh toán, cũng như có nhiều lựa chọn cho nhiều người mà không thể thanh toán đầy đủ hóa đơn thuế trước hạn chót nộp thuế vào tháng Tư.

Hạn chót để nộp tờ khai thuế năm 2021 hoặc gia hạn nộp hồ sơ và thanh toán tiền nợ thuế năm nay rơi vào ngày 18 tháng 4, thay vì ngày 15 tháng 4, vì có ngày lễ Ngày Giải Phóng ở Đặc Khu Columbia. Người đóng thuế ở Maine hoặc Massachusetts có hạn chót đến ngày 19 tháng 4 năm 2022, để nộp tờ khai thuế do có ngày lễ Ngày Yêu Nước ở những tiểu bang đó. Một số người đóng thuế là nạn nhân của thiên tai thậm chí còn có hạn chót nộp hồ sơ khai thuế xa hơn.

IRS nhắc nhở mọi người nộp tờ khai thuế kịp thời và thanh toán bất cứ khoản nào mà họ có thể trước thời hạn nộp tờ khai thuế để tránh nộp muộn và bị phạt tiền lãi.

Đăng nhập để thanh toán và xem lịch sử thanh toán

Người đóng thuế có thể sử dụng Tài Khoản Trực Tuyến để xem thông tin quan trọng một cách an toàn khi chuẩn bị nộp tờ khai thuế hoặc theo dõi số dư hay thông báo. Người đóng thuế có thể thanh toán trong ngày cho số dư của tờ khai thuế năm 2021, gia hạn nộp hồ sơ hoặc các khoản thuế ước tính, những khoản mà đều đến hạn trước tháng 4 đối với hầu hết người đóng thuế. Họ cũng có thể xem:

 • Tổng Thu Nhập Điều Chỉnh, các khoản tiền từ Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế và các khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em cần thiết cho tờ khai thuế năm 2021 của họ,
 • Lịch sử thanh toán và mọi khoản thanh toán đã lên lịch hoặc đang chờ xử lý,
 • Chi tiết kế hoạch thanh toán và
 • Bản sao kỹ thuật số của các thông báo chọn lọc từ IRS.

Các cách thanh toán

 • Trích Ngân Điện Tử (EFW): Tùy chọn này cho phép người đóng thuế khai và thanh toán điện tử từ tài khoản ngân hàng của họ khi sử dụng phần mềm khai thuế hoặc nhờ cậy chuyên gia thuế. Tùy chọn này là miễn phí và chỉ khả dụng khi khai thuế theo phương thức điện tử.
   
 • Direct Pay: Công cụ Trả Trực tiếp là miễn phí và cho phép người đóng thuế thanh toán các khoản thuế liên bang của họ một cách an toàn trực tiếp từ tài khoản vãng lai hoặc tài khoản tiết kiệm của họ mà không cần bất kỳ khoản phí hoặc thủ tục đăng ký trước nào. Người đóng thuế có thể lên lịch thanh toán trước 365 ngày. Sau khi nộp một khoản thanh toán qua Direct Pay, người đóng thuế sẽ nhận được xác nhận ngay lập tức.
   
 • Hệ Thống Thanh Toán Thuế Liên Bang Bằng Điện Tử: Dịch vụ miễn phí này cung cấp cho người đóng thuế một cách thức an toàn và thuận tiện để nộp thuế cá nhân và doanh nghiệp qua điện thoại hoặc trực tuyến. Để ghi danh và biết thêm thông tin, người đóng thuế có thể gọi 800-555-4477 , hoặc truy cập eftps.gov (tiếng Anh).
   
 • Thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc ví điện tử: Cá nhân có thể thanh toán trực tuyến, qua điện thoại hoặc bằng thiết bị di động thông qua bất kỳ hệ thống xử lý thanh toán được ủy quyền nào. Hệ thống xử lý sẽ tính phí. IRS không nhận bất kỳ khoản phí nào cho những khoản thanh toán này. Hệ thống xử lý thẻ được ủy quyền cùng số điện thoại có tại IRS.gov/payments.
   
 • Tiền Mặt: Đối với những người đóng thuế muốn thanh toán bằng tiền mặt, IRS cung cấp một cách thức để nộp thuế tại một trong những Công Ty Xử Lý Tiền Mặt của mình tại các cửa tiệm bán lẻ có tham gia. IRS kêu gọi những người đóng thuế chọn tùy chọn này nên bắt đầu sớm vì việc này có liên quan đến một quy trình bốn bước. Thông tin chi tiết, bao gồm câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp, có tại IRS.gov/paywithcash.
   
 • Séc hoặc Lệnh Phiếu: Các khoản thanh toán bằng chi phiếu hoặc lệnh phiếu phải được thanh toán cho "Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ." Để giúp đảm bảo rằng khoản thanh toán được ghi có kịp thời, người đóng thuế cũng nên gửi kèm theo phiếu trả tiền theo Mẫu 1040-V (tiếng Anh)PDF và in ở mặt trước của chi phiếu hoặc lệnh phiếu: "Mẫu 1040 năm 2021"; tên; địa chỉ; số điện thoại ban ngày; và số An Sinh Xã Hội.

Nộp hồ sơ không muộn hơn ngày 18 tháng 4 năm 2022 đối với hầu hết người đóng thuế

Điều quan trọng nhất mà tất cả những người có hóa đơn thuế nên làm là nộp tờ khai thuế trước ngày đến hạn 18 tháng 4, đối với hầu hết người đóng thuế (ngay cả khi họ không thể thanh toán đầy đủ). Người đóng thuế cũng có thể yêu cầu gia hạn sáu tháng để nộp tờ khai thuế trước hoặc vào ngày 17 tháng 10 năm 2022, để tránh phải chịu tiền phạt và tiền lãi do không nộp đúng hạn.

Mặc dù bất kỳ người nào muốn cũng có thể có những khoảng gia hạn tự động, những khoảng gia hạn này không thay đổi hạn chót thanh toán. Đây không phải là khoảng gia hạn về việc thanh toán. Truy cập IRS.gov/extensions để nắm được chi tiết.

Thông thường, bất kỳ ai nợ thuế và nộp tờ khai thuế sau ngày đó sẽ phải chịu khoản tiền phạt nộp chậm là 5% mỗi tháng. Vì vậy, nếu quý vị đã hoàn tất tờ khai thuế, việc nộp tờ khai thuế trước ngày 18 tháng 4 luôn ít tốn kém hơn, ngay cả khi không thể thanh toán toàn bộ số tiền nợ đúng hạn.

Khai Thuế Miễn Phí của IRS là một cách nộp tờ khai thuế dễ dàng và nhanh chóng dành cho những cá nhân và gia đình đủ điều kiện kiếm được không quá $73.000 vào năm 2021. Free File của IRS có sẵn trên IRS.gov.

Thanh toán theo khả năng của quý vị

Tiền lãi, cộng với tiền phạt trả chậm, sẽ áp dụng cho bất kỳ khoản thanh toán nào được thực hiện sau ngày 18 tháng 4. Việc thanh toán, thậm chí là thanh toán một phần, sẽ giúp hạn chế các khoản tiền phạt và tiền lãi. Cách nhanh nhất và dễ nhất để thanh toán hóa đơn thuế cá nhân là thông qua Directy Pay chỉ có trên IRS.gov. Để tìm hiểu về danh sách các tùy chọn thanh toán khác, truy cập IRS.gov/payments.

IRS khuyến cáo người đóng thuế trước tiên nên xem xét các lựa chọn thanh toán khác, bao gồm cả việc vay tiền để trả số tiền còn thiếu. Trong nhiều trường hợp, chi phí khi đi vay có thể thấp hơn sự kết hợp giữa tiền lãi và tiền phạt mà IRS phải tính theo luật pháp liên bang. Thông thường, tiền phạt do đóng thuế trễ hạn là một phần hai của một phần trăm (0,5%) mỗi tháng. Tiền lãi, vốn được điều chỉnh hàng quý, hiện là 3%/năm và được cộng gộp hàng ngày.

Nếu quý vị không thể đi vay, IRS thường có thể trợ giúp.

Kế hoạch thanh toán trực tuyến

Hầu hết những người đóng thuế cá nhân đủ điều kiện để thiết lập một kế hoạch thanh toán trực tuyến với IRS và chỉ mất vài phút để đăng ký. Người nộp đơn sẽ được thông báo ngay lập tức nếu yêu cầu của họ được chấp thuận. Quý vị không cần gọi hoặc viết thư cho IRS. IRS lưu ý rằng kế hoạch thanh toán trực tuyến được xử lý nhanh hơn so với yêu cầu được gửi cùng tờ khai thuế nộp bằng phương thức điện tử. Nếu người đóng thuế vừa nộp tờ khai thuế và biết rằng họ sẽ còn thiếu một khoản tiền, họ có thể thiết lập một kế hoạch thanh toán trực tuyến trước khi họ nhận được thông báo hoặc hóa đơn.

Có hai loại kế hoạch thanh toán trực tuyến chính:

 • Kế hoạch thanh toán ngắn hạn – Thời hạn thanh toán là 180 ngày trở xuống và tổng số tiền còn nợ ít hơn $100.000 tổng tiền thuế, tiền phạt và tiền lãi. Việc thiết lập kế hoạch không mất phí, tuy nhiên tiền lãi và tiền phạt do đóng thuế trễ hạn vẫn tiếp tục được cộng dồn.
   
 • Kế hoạch thanh toán dài hạn – Các khoản thanh toán được thực hiện hàng tháng và số tiền còn nợ phải it hơn $50.000 tổng tiền thuế, tiền phạt và tiền lãi. Nếu IRS chấp thuận kế hoạch thanh toán dài hạn, còn được gọi là thỏa thuận trả góp, thường sẽ mất một khoản phí thiết lập. Tuy nhiên những người đóng thuế có thu nhập thấp có thể đủ điều kiện để được miễn hoặc hoàn lại khoản phí đó. Ngoài ra, đối với bất kỳ ai nộp tờ khai thuế đúng hạn, mức tiền phạt do đóng thuế trễ hạn sẽ được giảm một nửa trong thời gian thỏa thuận trả góp có hiệu lực. Điều này có nghĩa là tiền phạt được cộng dồn với tỷ lệ một phần tư của một phần trăm (0,25%) mỗi tháng, thay vì một phần hai của một phần trăm (0,5%) mỗi tháng.

Người đóng thuế không đủ điều kiện tham gia thỏa thuận thanh toán trực tuyến vẫn có thể thu xếp thanh toán theo từng đợt. Xem Thông Tin Thêm về Kế Hoạch Thanh Toán để biết thêm thông tin.

Các tùy chọn thanh toán khác

Một số người đóng thuế đang gặp khó khăn cũng có thể xem xét sử dụng những tùy chọn thanh toán khác sau:

Công tác truy thâu thuế chậm trễ

Nếu IRS xác định một người đóng thuế không có khả năng thanh toán, cơ quan có thể trì hoãn truy thâu thuế cho đến khi tình trạng tài chính của họ được cải thiện. Tuy nhiên, tổng số tiền nợ vẫn sẽ tăng lên vì tiền phạt và tiền lãi sẽ được tính cho đến khi thanh toán đầy đủ. Người đóng thuế có thể yêu cầu trì hoãn bằng cách gọi đến số điện thoại ghi trên thông báo được gửi tới cho họ hoặc 800-829-1040.

Giảm Nhẹ Hình Phạt

Một số người đóng thuế đủ điều kiện để được giảm hoặc xóa tiền phạt nộp tờ khai thuế chậm hoặc thanh toán chậm. Điều này có thể được thực hiện tùy theo từng trường hợp cụ thể, dựa trên nguyên nhân hợp lý. Ngoài ra, trong trường hợp người đóng thuế từ trước đến nay đã tuân hành, IRS thường có thể cung cấp các khoản cứu trợ theo chương trình Giảm Nhẹ Hình Phạt Lần Đầu. Truy cập IRS.gov/penaltyrelief để biết thông tin chi tiết.

Đề Nghị Thỏa Hiệp

Một số người đóng thuế đủ điều kiện để thanh toán hóa đơn thuế của họ với số tiền ít hơn toàn bộ số tiền phải trả, thông qua một đề nghị thỏa hiệp. Mặc dù thông thường phí đăng ký không hoàn lại là $205, nhưng khoản này thường được miễn cho người đóng thuế có thu nhập thấp và đối với những đề nghị dựa trên nghi ngờ về khoản nợ phải trả. Công Cụ Kiểm Tra Tiêu Chuẩn cho Đề Nghị Thỏa Hiệp (tiếng Anh) có thể giúp xác định tính đủ điều kiện cho bất kỳ ai quan tâm đến việc đăng ký.

IRS nhắc nhở người đóng thuế rằng họ có các quyền hạn và được bảo vệ trong suốt quá trình truy thâu thuế. Để nắm được chi tiết, xem Bản Tuyên Ngôn Quyền của Người Đóng ThuếẤn Phẩm 1, Quyền Hạn của Người Đóng ThuếPDF.

Để biết thêm thông tin về các khoản thanh toán, xem Chủ Đề 202, Các Lựa chọn Thanh toán Thuế trên IRS.gov.

Người đóng thuế nên nắm được thông tin trước khi họ nợ thuế. IRS khuyến khích tất cả những người đóng thuế kiểm tra khoản khấu lưu của họ bằng Ứng Dụng Ước Tính Khấu Lưu Thuế của IRS.

Bản tin tức này là một phần của loạt bài có tên là Hướng Dẫn Trong Mùa Khai Thuế (tiếng Anh), một nguồn tài nguyên giúp người đóng thuế nộp tờ khai thuế chính xác. Trợ giúp bổ sung có trong Ấn Phẩm 17, Thuế Thu Nhập Liên Bang Của Quý Vị.