Các giao dịch tiền ảo phải chịu thuế theo luật pháp giống như các giao dịch bằng bất kỳ tài sản nào khác. Những người đóng thuế giao dịch bằng tiền ảo có thể sẽ phải khai báo những giao dịch đó trong tờ khai thuế của họ.

Tiền Ảo là gì?

Tiền ảo là một đại diện kỹ thuật số của giá trị, có chức năng như một phương tiện trao đổi, một đơn vị tài khoản và/hoặc một phương tiện lưu trữ giá trị. Trong một số môi trường, tiền ảo có chức năng như tiền tệ "thực" (như tiền xu và tiền giấy của Hoa Kỳ hoặc của bất kỳ quốc gia nào khác được chỉ định là tiền pháp định, lưu hành cũng như thường được sử dụng và chấp nhận làm phương tiện trao đổi trong quốc gia phát hành tiền ảo), nhưng lại không có tư cách làm đồng tiền pháp định ở Hoa Kỳ. Tiền điện tử là một loại tiền ảo sử dụng mật mã để xác thực và bảo mật các giao dịch được ghi lại theo phương thức kỹ thuật số trên sổ cái phân tán, chẳng hạn như blockchain (chuỗi khối).

Tiền ảo có giá trị tương đương bằng tiền thật hoặc đóng vai trò thay thế cho tiền thật được gọi là tiền ảo “có thể chuyển đổi”. Bitcoin là một ví dụ cho tiền ảo có thể chuyển đổi. Bitcoin có thể được giao dịch theo phương thức kỹ thuật số giữa các người dùng và có thể được mua hoặc trao đổi thành đô-la Mỹ, Euro và các loại tiền tệ thực hoặc ảo khác.

Hệ Quả Về Thuế

Việc bán hoặc trao đổi khác đối với các loại tiền ảo, hoặc sử dụng tiền ảo để chi trả cho hàng hóa hoặc dịch vụ, hoặc nắm giữ tiền ảo như một khoản đầu tư, thường có những hệ quả về thuế mà có thể dẫn đến trách nhiệm trả thuế.

IRS đã ban hành Thông Báo Của IRS 2014-21 (tiếng Anh), IRB 2014-16, để hướng dẫn cho cá nhân và doanh nghiệp về việc xử lý thuế đối với các giao dịch sử dụng tiền ảo.

IRS cũng đã công bố Các Câu Hỏi Thường Gặp về Giao Dịch Tiền Ảo (tiếng Anh) dành cho những cá nhân nắm giữ tiền điện tử với tư cách một tài sản vốn và không tham gia vào giao dịch hoặc hoạt động kinh doanh bán tiền điện tử.

Tham khảo thêm

Để biết thêm thông tin về các nguyên tắc chung về thuế áp dụng cho tiền ảo, quý vị cũng có thể tham khảo những Ấn Phẩm IRS sau: