Thực hiện những bước này để có bước nhảy vọt về thuế cho quý vị

Lên kế hoạch khai thuế là một công việc dành cho tất cả mọi người. Hãy sẵn sàng để nộp tờ khai thuế lợi tức liên bang của quý vị ngay hôm nay.

Các bước quý vị có thể thực hiện ngay bây giờ để giúp việc khai thuế dễ dàng hơn vào năm 2021

Sử dụng phím tab để chuyển đến phần trọng tâm tiếp theo

Xem  trương mục trực tuyến của quý vị cho phép quý vị truy cập thông tin mới nhất có sẵn về trương mục thuế liên bang của quý vị thông qua một công cụ an toàn và tiện lợi trên IRS.gov

Xem Thông Tin Trương Mục Của Quý Vị để xem thông tin từ tờ khai thuế đã nộp gần đây nhất của quý vị. 

Hai lý do quan trọng để lập một trương mục là:

 • Những cá nhân có trương mục trên IRS.gov/account có thể xem số tiền khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế mà họ đã nhận được.
 • Một số người sẽ cần biết khoản tổng lợi tức điều chỉnh từ năm 2019 nếu họ sử dụng phần mềm khác để khai thuế cho năm 2020.

Nếu quý vị có câu hỏi về cách tạo trương mục hoặc cách đặt lại tên người dùng hoặc mật khẩu, hãy xem Truy Cập An Toàn: Cách Đăng Ký Một Số Công Cụ Tự Trợ Giúp Trực Tuyến.

Sắp xếp hồ sơ của quý vị để giúp việc khai thuế dễ dàng hơn. Điều này cũng có thể giúp quý vị phát hiện các khoản khấu trừ hoặc tín thuế có thể bị bỏ qua.

Hãy bao gồm trong hồ sơ thuế của quý vị:

 • Các mẫu đơn W-2 từ chủ sử dụng lao động
 • Các mẫu đơn 1099 từ nhà băng và các bên chi trả khác
 • Các tài liệu lợi tức khác và hồ sơ giao dịch tiền ảo.
 • Mẫu Đơn 1095-A, Tuyên Bố Thị Trường Bảo Hiểm Sức Khỏe, nếu quý vị đã mua bảo hiểm Thị Trường
 • Thông Báo 1444, Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế Của Quý Vị, nếu quý vị đã nhận được khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế và quý vị đủ điều kiện nhận khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi

Thông báo cho Sở Thuế Vụ nếu địa chỉ của quý vị thay đổi và thông báo cho Cơ Quan Quản Lý An Sinh Xã Hội (Tiếng Anh) về việc thay đổi tên pháp lý.

Hãy nhớ rằng hầu hết lợi tức đều phải chịu thuế. Lợi tức bao gồm:

Bảo đảm Số Nhận Diện Cá Nhân Đóng Thuế (ITIN) của quý vị chưa hết hạn trước khi quý vị khai thuế vào năm 2021. Nếu quý vị cần khai thuế vào năm 2020, Sở Thuế Vụ khuyên quý vị nên gửi Mẫu Đơn W-7, Đơn Xin Số Nhận Diện Cá Nhân Đóng Thuế Của Sở Thuế Vụ ngay bây giờ để gia hạn số ITIN của quý vị. Xin lưu ý, các ITIN có chữ số giữa 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 hoặc 87 mà đã hết hạn vào năm 2016, 2017, 2018 hoặc 2019 cũng có thể được gia hạn.

Sử dụng Công Cụ Ước Tính Khấu Lưu Thuế để giúp quý vị xác định đúng số tiền thuế phải khấu lưu từ tiền lương của mình. Công cụ này trên IRS.gov sẽ giúp xác định xem quý vị có cần điều chỉnh khoản khấu lưu của mình hay không và gửi Mẫu Đơn W-4 mới cho chủ sử dụng lao động của quý vị.

Xem xét các khoản chi trả thuế ước tính. Nếu quý vị nhận được một khoản lợi tức ngoài lương đáng kể như lợi tức tự doanh, lợi tức đầu tư, trợ cấp An Sinh Xã Hội chịu thuế và trong một số trường hợp, lợi tức từ lương hưu và niên kim, thì quý vị nên thực hiện các khoản chi trả thuế ước tính hàng quý, với khoản chi trả cuối cùng cho năm 2020 sẽ đến hạn vào ngày 01/15/2021. Quý vị có thể tìm thấy các tùy chọn chi trả tại IRS.gov/payments.

  Những điểm mới và những điều cần cân nhắc khi quý vị khai thuế vào năm 2021

  Những cá nhân không đủ điều kiện yêu cầu khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế (tiếng Anh) hoặc không nhận đủ số tiền có thể đủ điều kiện cho Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi dựa trên tình hình thuế năm 2020 của họ.

  Nếu quý vị đã nhận được toàn bộ số tiền cho mỗi Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế, quý vị sẽ không bao gồm bất kỳ thông tin nào về mỗi khoản khi nộp tờ khai thuế năm 2020.

  Nếu đủ điều kiện, quý vị sẽ cần phải nộp tờ khai thuế năm 2020 ngay cả khi quý vị thường không khai thuế để yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi.

  Nếu quý vị nhận được một khoản tiền hoàn thuế liên bang, thì quý vị có thể đã được trả lãi. Các khoản chi trả tiền lãi phải chịu thuế và phải được báo cáo trên tờ khai thuế lợi tức liên bang năm 2020 của quý vị. Vào tháng 1/2021, Sở Thuế Vụ sẽ gửi Mẫu Đơn 1099-INT (Tiếng Anh) cho bất kỳ ai nhận được tổng số tiền lãi ít nhất là $10.

  Mặc dù Sở Thuế Vụ cấp hầu hết các khoản hoàn tiền trong vòng chưa đầy 21 ngày, nhưng Sở Thuế Vụ cảnh báo người đóng thuế không nên phụ thuộc vào việc nhận khoản tiền hoàn lại vào một ngày nhất định nào đó (Tiếng Anh), đặc biệt khi thực hiện các giao dịch mua bán lớn hoặc chi trả hóa đơn. Một số khoản tiền hoàn lại có thể cần xem xét thêm và có thể mất nhiều thời gian hơn. Ví dụ, Sở Thuế Vụ, cùng với các đối tác trong ngành thuế, tiếp tục tăng cường xem xét về tính bảo mật để giúp bảo vệ chống lại hành vi mạo danh và lừa đảo tiền hoàn lại. Ngoài ra, khoản tiền hoàn lại cho những người yêu cầu nhận được Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Ðộng (EITC) hoặc Tín Thuế Trẻ Em Bổ Sung (ACTC) không thể được cấp trước thời điểm giữa tháng Hai. Luật pháp yêu cầu Sở Thuế Vụ giữ toàn bộ tiền hoàn lại – ngay cả phần không liên quan đến Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Ðộng (EITC) hoặc Tín Thuế Trẻ Em Bổ Sung (ACTC). Sự thay đổi về luật này có hiệu lực vào năm 2017 và giúp bảo đảm rằng người đóng thuế nhận được khoản tiền hoàn lại mà họ xứng đáng được nhận bằng cách cho Sở Thuế Vụ thêm thời gian để phát hiện và ngăn chặn lừa đảo.

  Giãn cách xã hội: Ở nhà và giữ an toàn với các công cụ trực tuyến của Sở Thuế Vụ

  Hãy bắt đầu với IRS.gov, tại đây, quý vị sẽ tìm thấy các công cụ trực tuyến giúp quý vị có được thông tin mà quý vị cần. Các công cụ này rất dễ sử dụng và luôn có sẵn 24 giờ một ngày. Hàng triệu người sử dụng các công cụ này để giúp khai và chi trả thuế, tìm thông tin về trương mục thuế của mình và nhận câu trả lời cho các câu hỏi về thuế.

  Nhận sự trợ giúp mà quý vị cần khi quý vị đã sẵn sàng khai thuế với các công cụ trực tuyến sau:

  Sử Dụng Công Cụ Khai Thuế Miễn Phí Của Sở Thuế Vụ

  Bắt đầu từ tháng 1/2021, hầu hết mọi người đều có thể khai thuế điện tử miễn phí trên IRS.gov hoặc với ứng dụng IRS2Go. Chương trình Khai Thuế Miễn Phí Của Sở Thuế Vụ, chỉ có tại IRS.gov, cung cấp các gói phần mềm khai thuế có thương hiệu được sử dụng miễn phí. Phần mềm này thực hiện tất cả các công việc bao gồm tìm các khoản khấu trừ, tín thuế và miễn thuế cho quý vị. Phần mềm này miễn phí cho những người kiếm được từ $72,000 trở xuống vào năm 2020. Một số gói Khai Thuế Miễn Phí cũng cung cấp dịch vụ khai thuế tiểu bang miễn phí.

  Nếu quý vị có thể tự khai thuế cho mình, thì quý vị có thể sử dụng Các Mẫu Đơn Khai Thuế Tự Điền Miễn Phí (Tiếng Anh), bất kể lợi tức của quý vị là bao nhiêu, để nộp tờ khai thuế gửi qua đường bưu điện hoặc trực tuyến.

  Sử Dụng Công Cụ Định Vị VITA (Tiếng Anh)

  Các chương trình Trợ Giúp Khai Thuế Lợi Tức Tự Nguyện (VITA) và Cố Vấn Thuế cho Lão Niên (TCE) của Sở Thuế Vụ cung cấp dịch vụ khai thuế cơ bản miễn phí cho những cá nhân đủ tiêu chuẩn. Công Cụ Định Vị VITA. Sẽ giúp quý vị tìm được một văn phòng VITA mở gần quý vị.

  Tìm một chuyên gia thuế

  Quý vị có một số lựa chọn để giúp tìm chuyên viên khai thuế. Một nguồn trợ giúp là công cụ Chọn Một Chuyên Gia Thuế, trong đó cung cấp nhiều thông tin để lựa chọn một chuyên gia thuế. Có nhiều loại chuyên viên khai thuế, bao gồm các nhân viên đại diện được tuyển chọn, kế toán viên công chứng có chứng chỉ hành nghề, luật sư và một số người không có chứng chỉ chuyên môn.

  Danh Mục Những Chuyên Viên Khai Thuế Liên Bang Có Chứng Chỉ Và Trình Độ Chuyên Môn Chọn Lọc (Tiếng Anh) có thể giúp quý vị tìm được các chuyên viên khai thuế trong khu vực của mình, những người hiện có chứng chỉ chuyên môn được Sở Thuế Vụ công nhận hoặc có Chứng Chỉ Hoàn Thành Chương Trình Mùa Khai Thuế Hàng Năm.

  Sử Dụng Công Cụ Trợ Tá Thuế Tương Tác (ITA) (Tiếng Anh)

  Bắt đầu từ tháng 1/2021, hãy sử dụng công cụ Trợ Tá Thuế Tương Tác (ITA) để tìm hiểu xem liệu những thay đổi về sự kiện trong đời có khiến quý vị đủ điều kiện nhận các khoản tín dụng mà trước đây quý vị không đủ điều kiện hay không. ITA là một công cụ cung cấp câu trả lời cho nhiều câu hỏi về luật thuế. Công cụ này có thể xác định xem một loại lợi tức nào đó có phải chịu thuế hay không, liệu rằng quý vị có đủ điều kiện để yêu cầu các khoản tín dụng nhất định hay không, hoặc liệu rằng quý vị có thể khấu trừ các chi phí trên tờ khai thuế của mình hay không. Công cụ này cũng cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi chung, chẳng hạn như xác định tình trạng khai thuế của quý vị, liệu rằng quý vị có thể khai người phụ thuộc hay không, hoặc quý vị có phải khai thuế hay không.

  Kiểm tra trạng thái khoản tiền hoàn lại của quý vị bằng cách truy cập IRS.gov và nhấp vào công cụ Tiền Hoàn Lại Của Tôi Ở Đâu? Trạng thái khoản tiền hoàn lại của quý vị sẽ có trong vòng 24 giờ sau khi Sở Thuế Vụ nhận được tờ khai thuế điện tử của quý vị. Nếu quý vị đã khai tờ khai thuế bằng giấy, thì có thể mất đến bốn tuần sau khi tờ khai được gửi qua đường bưu điện. Công cụ Tiền Hoàn Lại Của Tôi Ở Đâu? cập nhật 24 giờ một lần, thường là qua đêm, vì vậy quý vị chỉ cần kiểm tra một lần mỗi ngày.

  Khai thuế điện tử và chọn Chuyển Tiền Trực Tiếp Vào Trương Mục Nhà Băng đối với tiền hoàn lại của quý vị – đó là cách nhanh nhất và an toàn nhất để nhận tiền. Các tờ khai thuế điện tử được nhận trong vòng 24 giờ còn các tờ khai thuế bằng giấy sẽ mất hàng tuần. Nếu quý vị khai tờ khai bằng giấy, thì quý vị vẫn có thể chọn hình thức chuyển tiền trực tiếp vào trương mục nhà băng. Trang web FDIC (Tiếng Anh) cung cấp các thông tin để giúp quý vị mở một trương mục online.

  Sẽ không có thời điểm nào tốt hơn lúc này để tham gia các chương trình Trợ Giúp Khai Thuế Lợi Tức Tự Nguyện (VITA) và Cố Vấn Thuế cho Lão Niên (TCE). Thiện nguyện viên của các chương trình VITA/TCE cung cấp dịch vụ khai thuế miễn phí cho những người đóng thuế đủ điều kiện. Với nhiều người phải trải qua những thay đổi về tài chính trong năm nay, thì cần có thêm thiện nguyện viên để hỗ trợ họ. Đáp lại, Sở Thuế Vụ đang đưa ra những cách mới để làm cho hoạt động thiện nguyện dễ dàng hơn.

  Các thiện nguyện viên mới vào năm nay và tiềm năng có thể lên mạng internet để tìm hiểu thêm về chương trình, tìm ra vai trò nào của thiện nguyện viên phù hợp với họ và đặt câu hỏi. Ngoài ra, một số khu vực hiện sẽ cho phép các thiện nguyện viên hỗ trợ người đóng thuế trong không gian trực tuyến thay vì hỗ trợ trực tiếp. Điều này cho phép các thiện nguyện viên giúp người đóng thuế hoàn thành các tờ khai của mình qua điện thoại hoặc trực tuyến. Một số thiện nguyện viên có thể tiến hành đánh giá phẩm chất với người đóng thuế trước khi khai thuế điện tử với Sở Thuế Vụ. Việc làm thiện nguyện trực tuyến là một lựa chọn tuyệt vời cho các thiện nguyện viên mới, vì họ có thể nhờ các thiện nguyện viên có kinh nghiệm giúp đỡ khi hoàn thành các tờ khai thuế.

  Truy cập IRS.gov/volunteers để tìm hiểu thêm và đăng ký. Sau khi đăng ký, quý vị sẽ nhận được thêm thông tin về việc tham dự một buổi hướng dẫn trực tuyến.

  Kết Nối Và Học Hỏi Về Thuế (Tiếng Anh) là một chương trình đào tạo dựa trên web dành cho các thiện nguyện viên. Chương trình này giúp các đối tác và thiện nguyện viên của chương trình VITA TCE chuẩn bị sẵn sàng để cung cấp các dịch vụ khai thuế có phẩm chất cao trong cộng đồng địa phương của mình. Khóa học thú vị, có tính tương tác này dạy quý vị khai chính xác các tờ khai thuế lợi tức dành cho cá nhân và cùng với đó, quý vị có thể nhận được chứng chỉ thiện nguyện viên theo tốc độ của riêng mình!

  Ấn Phẩm 5348, Sẵn Sàng Khai Thuế (Tiếng Anh) PDF
  Hãy làm theo các lời khuyên này để khai thuế liên bang của quý vị.

  Ấn Phẩm 5349, Lên Kế Hoạch Thuế Quanh Năm Là Việc Dành Cho Tất Cả Mọi Người (Tiếng Anh) PDF
  Các hướng dẫn lên kế hoạch trước cho việc khai thuế của quý vị.

  Ấn Phẩm 5136, Hướng Dẫn Các Dịch Vụ Của Sở Thuế Vụ (Tiếng Anh) PDF