Forms and Instructions

Individual Tax Return
Instructions for Form 1040
Request for Taxpayer Identification Number (TIN) and Certification
Request for Transcript of Tax Return

 

Chứng thư cho phép tạm thu thuế của nhân viên
Tờ khai thuế liên bang theo quý của chủ thuê lao động
Chủ thuê lao động hoạt động thương mại hay kinh doanh mà trả tiền thù lao
Yêu cầu hợp đồng trả góp

Phổ biến đối với Pros thuế

Điều chỉnh/sửa hồ sơ khai thuế
Yêu cầu quyền được đại diện cho người khác
Xin cấp một số ITIN
Quy tắc về thực hành trước IRS

Những Việc Quý Vị Có Thể Thực Hiện Ngay Bây Giờ Để Chuẩn Bị Trước Cho Việc Khai Thuế Trong Năm Tới

Khấu Lưu

Do Đạo Luật Về Giảm Thuế Và Việc Làm (Tax Cuts and Jobs Act), khoản khấu lưu của nhiều người đóng thuế đã giảm xuống vào năm 2018, mang lại cho họ nhiều tiền hơn trên phiếu lương. Một số người đóng thuế có thể nhận được một khoản hoàn thuế ít hơn hoặc thậm chí có thể sẽ nợ hóa đơn tính thuế bất ngờ khi họ nộp hồ sơ khai thuế 2018 trong năm tới.

Hãy thực hiện những việc này:

Sẵn sàng nhận tiền hoàn thuế

Luật thuế mới có thể ảnh hưởng đến khoản hoàn thuế quý vị mong đợi. Xin xem Ấn phẩm 5307, Cơ Bản Về Cải Cách Thuế Cho Cá Nhân Và Gia Đình (tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

Nếu quý vị yêu cầu tín thuế dành cho người có lợi tức/mức thu nhập thấp hay tín thuế cho con nhỏ bổ sung (tiếng Anh) thì IRS không thể hoàn thuế trước giữa Tháng Hai.

Xin cấp mới Số Nhận Dạng Người Đóng Thuế (ITIN)

Nếu quý vị dùng một ITIN để khai thuế thì nhớ đảm bảo là số này chưa hết hạn. Xin vào IRS.gov/ITIN để biết thêm thông tin.

Sẵn sàng nộp hồ sơ

Mẫu đơn 1040 năm 2018 là một mẫu đơn được thiết kế lại và thay thế cho mẫu đơn 1040A và 1040EZ.

Nếu quý vị khai thuế điện tử thì quý vị sẽ cần tổng thu nhập đã điều chỉnh (AGI) (tiếng Anh) năm 2017 của mình để ký hồ sơ khai thuế. Nếu quý vị khai thuế bằng cùng một phần mềm như năm ngoái, quý vị không cần phải nhập thông tin của năm trước để có thể ký điện tử hồ sơ khai thuế năm 2018.

Hãy thực hiện những việc này:

Được trợ giúp

Cải cách thuế (tiếng Anh)
Tìm hiểu xem luật mới có thể ảnh hưởng đến các yêu cầu về khai thuế của quý vị như thế nào.

Ấn phẩm 5318, Cải Cách Thuế Điều Gì Mới cho Doanh Nghiệp của Quý Vị (tiếng Anh)

Chương Trình Hỗ Trợ Thuế Thu Nhập Tình Nguyện (VITA) của IRS (tiếng Anh)
Nếu thu nhập của quý vị là từ $55,000 trở xuống thì quý vị có thể đủ điều kiện được trợ giúp khai thuế miễn phí.

Trung Tâm Trợ Giúp Khai Thuế
Hãy đến gặp trực tiếp chúng tôi hoặc gọi số 844-545-5640 để lên lịch hẹn.

Hướng Dẫn Dịch Vụ IRS (tiếng Anh)
Một danh sách các dịch vụ của IRS.

Hãy để chúng tôi giúp quý vị (tiếng Anh)
Các nguồn hỗ trợ bổ sung nơi quý vị có thể được trả lời cho nhiều câu hỏi về thuế.