Những Việc Quý Vị Có Thể Thực Hiện Ngay Bây Giờ Để Chuẩn Bị Trước Cho Việc Khai Thuế Trong Năm Tới

Việc lập kế hoạch về thuế là dành cho mọi người. Hãy sẵn sàng ngay hôm nay để nộp tờ khai thuế thu nhập liên bang của quý vị vào năm tới.

Điều chỉnh khoản khấu lưu hoặc thực hiện một khoản trả thuế

Nếu quý vị nhận được một khoản hoàn thuế ít hơn kỳ vọng hoặc nợ một hóa đơn tính thuế bất ngờ năm nay thì hãy cân nhắc việc điều chỉnh khoản khấu lưu để giúp bảo vệ chống lại việc khấu lưu thuế quá ít và phải đối mặt với một hóa đơn tính thuế hay tiền phạt bất ngờ vào lúc khai thuế năm tới. Hoặc quý vị có thể muốn khoản khấu lưu thuế bị giữ lại ít hơn và nhận được nhiều hơn trên phiếu lương.

Hãy thực hiện những việc này để sẵn sàng cho năm tới:

Sẵn sàng nhận tiền hoàn thuế

Việc kết hợp gửi tiền trực tiếp với nộp tờ khai điện tử là cách nhanh nhất để quý vị được hoàn tiền. Khi khoản hoàn thuế của quý vị được gửi trực tiếp vào trương mục ngân hàng của quý vị thì sẽ không có lý do gì để lo lắng về việc chi phiếu hoàn thuế bị mất, bị đánh cắp hoặc không gửi được.

Các yếu tố khác nhau có thể ảnh hưởng đến khoản hoàn thuế của quý vị. Hãy cẩn thận không dựa vào việc hoàn thuế vào một ngày nhất định, đặc biệt là khi thực hiện những mua sắm lớn hoặc các nghĩa vụ tài chính khác. Nếu quý vị yêu cầu Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Động hay tín Thuế Cho Con Nhỏ Bổ Sung (tiếng Anh) thì IRS không thể hoàn thuế trước giữa Tháng Hai. Hãy xem IRS.gov/Refunds để biết thêm thông tin.

Xin cấp mới Số Nhận Dạng Người Đóng Thuế (ITIN)

Nếu quý vị dùng một ITIN để khai thuế thì nhớ đảm bảo là số này chưa hết hạn. Xin vào IRS.gov/ITIN để biết thêm thông tin.

Sẵn sàng nộp hồ sơ điện tử

Thu thập hồ sơ của quý vị. Xây dựng một hệ thống lưu trữ hồ sơ - điện tử hoặc trên giấy – mà lưu giữ thông tin quan trọng ở một nơi. Thêm hồ sơ thuế vào các tập hồ sơ khi quý vị nhận được chúng. Việc có sẵn tất cả các tài liệu cần thiết trước khi quý vị bắt đầu chuẩn bị khai thuế sẽ giúp quý vị khai thuế đầy đủ và chính xác.

Điều này bao gồm Mẫu W-2 cuối năm từ chủ thuê lao động, Mẫu 1099 từ ngân hàng và những người trả tiền khác, tài liệu về thu nhập khác, các giao dịch tiền ảo và Mẫu 1095-A từ Thị trường Bảo hiểm cho những người yêu cầu Tín Thuế Bảo Phí. Quý vị nên xác nhận rằng mỗi chủ thuê lao động, ngân hàng hoặc người trả tiền khác có địa chỉ gửi thư hiện tại của quý vị. Thông thường, các mẫu này bắt đầu đến qua thư bưu điện vào tháng Một. Hãy xem xét chúng cẩn thận và, nếu bất kỳ thông tin nào hiển thị không chính xác, liên lạc với người trả tiền ngay lập tức để sửa chữa.

Nếu quý vị khai thuế bằng cùng một phần mềm như năm ngoái thì quý vị không cần phải nhập thông tin của năm trước để có thể ký điện tử hồ sơ khai thuế năm 2019. Nếu quý vị đang sử dụng một phần mềm lần đầu tiên thì quý vị sẽ cần tổng thu nhập đã điều chỉnh (AGI) (tiếng Anh) năm 2018 của mình để ký hồ sơ khai thuế. Tìm hiểu cách để lấy thông tin AGI, xác minh danh tính của quý vị và ký điện tử hồ sơ khai thuế điện tử.

Được trợ giúp

Ấn phẩm 5136, Hướng Dẫn Dịch Vụ Của IRS (PDF) (tiếng Anh)
Một danh sách các dịch vụ của IRS.

Hãy để chúng tôi giúp quý vị
Các nguồn hỗ trợ bổ sung nơi quý vị có thể được trả lời cho nhiều câu hỏi về thuế.

Trung Tâm Trợ Giúp Khai Thuế
Gọi số 844-545-5640 để lên lịch hẹn.

Chương Trình Hỗ Trợ Khai Thuế Thu Nhập Tình Nguyện (VITA) của IRS (tiếng Anh)
Nếu thu nhập của quý vị là từ $55,000 trở xuống thì quý vị có thể đủ điều kiện được trợ giúp khai thuế miễn phí.