Những Việc Quý Vị Có Thể Thực Hiện Ngay Bây Giờ Để Chuẩn Bị Trước Cho Việc Khai Thuế Trong Năm Tới

Lên kế hoạch khai thuế là một công việc dành cho tất cả mọi người. Hãy chuẩn bị sẵn sàng để khai thuế thu nhập liên bang của quý vị.

Hãy thực hiện các hành động sau đây để sẵn sàng cho năm tới:

  • Dùng Công cụ Ước tính Khấu lưu Thuế để kiểm tra xem quý vị có khoản khấu lưu đúng từ phiếu lương, lương hưu hoặc thu nhập khác hay không. Công cụ này sẽ đề xuất cách quý vị nên điều chỉnh khoản khấu lưu của mình cho năm 2020 và cung cấp các hướng dẫn chi tiết để điều chỉnh khoản khấu lưu của quý vị với (các) chủ thuê lao động hoặc (các) nhà cung cấp tiền lương hưu của quý vị.
  • Thanh toán các khoản thuế ước tính hoặc bổ sung nếu khoản khấu lưu thuế từ tiền công, lương hưu hoặc thu nhập khác của quý vị không đủ để trả hết khoản thuế thu nhập mà quý vị sẽ nợ cho năm 2020. Mẫu 1040-ES, Thuế Ước Tính Cho Cá Nhân (Estimated Tax for Individuals) cũng có một bảng tính giúp quý vị ước tính các khoản thuế phải trả của mình. Vào trang IRS.gov/payments để biết các lựa chọn thanh toán.
  • Một số thu nhập chịu thuế không cần khấu lưu, thu bao gồm thu nhập từ việc làm tự tạo và từ việc làm tự do hay ngắn hạn. Nếu quý vị có thu nhập từ việc làm tự tạo hoặc việc làm tự do hay ngắn hạn và cũng có thu nhập từ việc làm thông thường, thì quý vị nên điều chỉnh số tiền thuế mà chủ thuê lao động sẽ khấu lưu từ tiền lương của quý vị. Nếu quý vị có loại thu nhập này và cũng có thu nhập từ một việc làm chịu khấu lưu thuế, thì quý vị nên điều chỉnh số tiền thuế mà chủ thuê lao động sẽ khấu lưu từ tiền lương của quý vị.

Việc kết hợp gửi tiền trực tiếp với nộp tờ khai điện tử là cách nhanh nhất để quý vị được hoàn tiền. Khi khoản hoàn thuế của quý vị được gửi trực tiếp vào trương mục ngân hàng của quý vị thì sẽ không có lý do gì để lo lắng về việc chi phiếu hoàn thuế bị mất, bị đánh cắp hoặc không gửi được.

Các yếu tố khác nhau có thể ảnh hưởng đến khoản hoàn thuế của quý vị. Hãy cẩn thận không dựa vào việc hoàn thuế vào một ngày nhất định, đặc biệt là khi thực hiện những mua sắm lớn hoặc các nghĩa vụ tài chính khác. Nếu quý vị yêu cầu Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Động hay tín Thuế Cho Con Nhỏ Bổ Sung (tiếng Anh) thì IRS không thể hoàn thuế trước giữa Tháng Hai. Hãy xem IRS.gov/Refunds để biết thêm thông tin.

Nếu quý vị dùng một ITIN để khai thuế thì nhớ đảm bảo là số này chưa hết hạn. Xin vào IRS.gov/ITIN để biết thêm thông tin.

Thu thập hồ sơ của quý vị. Xây dựng một hệ thống lưu trữ hồ sơ - điện tử hoặc trên giấy – mà lưu giữ thông tin quan trọng ở một nơi. Thêm hồ sơ thuế vào các tập hồ sơ khi quý vị nhận được chúng. Việc có sẵn tất cả các tài liệu cần thiết trước khi quý vị bắt đầu chuẩn bị khai thuế sẽ giúp quý vị khai thuế đầy đủ và chính xác.

Điều này bao gồm Mẫu W-2 cuối năm từ chủ thuê lao động, Mẫu 1099 từ ngân hàng và những người trả tiền khác, tài liệu về thu nhập khác, các giao dịch tiền ảo và Mẫu 1095-A từ Thị trường Bảo hiểm cho những người yêu cầu Tín Thuế Bảo Phí. Quý vị nên xác nhận rằng mỗi chủ thuê lao động, ngân hàng hoặc người trả tiền khác có địa chỉ gửi thư hiện tại của quý vị. Thông thường, các mẫu này bắt đầu đến qua thư bưu điện vào tháng Một. Hãy xem xét chúng cẩn thận và, nếu bất kỳ thông tin nào hiển thị không chính xác, liên lạc với người trả tiền ngay lập tức để sửa chữa.

Xem xét thông tin trương mục  để xem thông tin từ tờ khai thuế được nộp gần nhất của quý vị. Thông báo cho IRS  nếu địa chỉ của quý vị thay đổi và thông báo cho Cơ quan An sinh Xã hội (tiếng Anh) về việc thay đổi tên hợp pháp để tránh trì hoãn trong quá trình xử lý tờ khai thuế của quý vị.

Nếu quý vị khai thuế bằng cùng một phần mềm như năm ngoái thì quý vị không cần phải nhập thông tin của năm trước để có thể ký điện tử hồ sơ khai thuế năm 2019. Nếu quý vị đang sử dụng một phần mềm lần đầu tiên thì quý vị sẽ cần tổng thu nhập đã điều chỉnh (AGI) (tiếng Anh) năm 2018 của mình để ký hồ sơ khai thuế. Tìm hiểu cách để lấy thông tin AGI, xác minh danh tính của quý vị và ký điện tử hồ sơ khai thuế điện tử.

Bắt đầu với trang IRS.gov để được trợ giúp bao gồm các công cụ, tùy chọn nộp đơn và các dịch vụ cũng như nguồn hỗ trợ khác. Người đóng thuế ngày càng sử dụng IRS.gov như là nguồn hỗ trợ đầu tiên của họ cho các vấn đề về thuế. Thông tin bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh có sẵn ở tab Language (Ngôn ngữ) trên trang IRS.gov

Ấn phẩm 5136, Hướng Dẫn Dịch Vụ Của IRS (PDF) (tiếng Anh) PDF
Một danh sách các dịch vụ của IRS.

Hãy để chúng tôi giúp quý vị
Các nguồn hỗ trợ bổ sung nơi quý vị có thể được trả lời cho nhiều câu hỏi về thuế.

Trung Tâm Trợ Giúp Khai Thuế
Gọi số 844-545-5640 để lên lịch hẹn.

Chương Trình Hỗ Trợ Khai Thuế Thu Nhập Tình Nguyện (VITA) của IRS (tiếng Anh)
Nếu thu nhập của quý vị là từ $55,000 trở xuống thì quý vị có thể đủ điều kiện được trợ giúp khai thuế miễn phí.

Tình nguyện viên Thuế vụ IRS (tiếng Anh)

Tìm hiểu cách chuẩn bị khai thuế và cùng lúc tạo sự khác biệt trong cộng đồng của quý vị.