Thực Hiện Ngay Những Bước Này Để Có Bước Nhảy Vọt Về Thuế Của Quý Vị

Lập kế hoạch thuế là việc dành cho tất cả mọi người. Hãy sẵn sàng ngay hôm nay để nộp tờ khai thuế thu nhập liên bang năm 2021 của quý vị. Lập kế hoạch trước có thể giúp quý vị khai báo chính xác và tránh sự chậm trễ trong quá trình xử lý mà có thể làm chậm tiền hoàn thuế của quý vị.

Các bước quý vị có thể thực hiện ngay bây giờ để giúp việc khai thuế dễ dàng hơn vào năm 2022

Dùng tài khoản trực tuyến để truy cập an toàn vào thông tin mới nhất có sẵn về tài khoản thuế liên bang của quý vị và xem thông tin từ tờ khai thuế được nộp gần đây nhất của quý vị trên IRS.gov.

Quý vị có thể:

  • Xem số tiền của Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế mà quý vị đã nhận được
  • Truy cập cổng thông tin Cập Nhật Tín Thuế Trẻ Em để biết thông tin về các khoản ứng trước của Tín Thuế Trẻ Em
  • Xem dữ liệu chính từ tờ khai thuế gần đây nhất của quý vị và truy cập các hồ sơ và bản ghi bổ sung
  • Xem chi tiết về kế hoạch thanh toán của quý vị nếu quý vị có một kế hoạch
  • Xem lịch sử chi trả trong vòng 5 năm và mọi khoản thanh toán đang chờ xử lý hoặc đã lên lịch

Hãy hành động ngay nếu quý vị cần tạo một tài khoản.

Hồ sơ thuế có tổ chức giúp việc chuẩn bị tờ khai thuế đầy đủ và chính xác dễ dàng hơn. Nó giúp quý vị tránh các lỗi dẫn đến sự chậm trễ trong quá trình xử lý mà làm chậm tiền hoàn thuế của quý vị và cũng có thể giúp quý vị tìm thấy các khoản khấu trừ hoặc tín thuế bị bỏ sót.
Hãy chờ trước khi nộp cho đến khi quý vị có hồ sơ thuế bao gồm:

Thông báo cho IRS nếu địa chỉ của quý vị thay đổi và thông báo cho Cơ Quan An Sinh Xã Hội (tiếng Anh) về việc thay đổi tên pháp lý.
Hãy nhớ rằng hầu hết thu nhập đều phải chịu thuế (tiếng Anh). Thu nhập này bao gồm:

ITIN chỉ cần gia hạn nếu nó đã hết hạn và cần thiết phải khai trên tờ khai thuế liên bang của Hoa Kỳ.

Nếu ITIN của quý vị không được đưa vào tờ khai thuế liên bang Hoa Kỳ ít nhất một lần cho các năm tính thuế 2018, 2019 và 2020, thì ITIN của quý vị sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12, 2021.

Xin nhắc lại, các ITIN có chữ số ở giữa là 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 hoặc 88 đã hết hạn. Ngoài ra, các ITIN có chữ số ở giữa là 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98 hoặc 99, NẾU được chỉ định trước năm 2013, đã hết hạn. Nếu trước đó quý vị đã gửi đơn đăng ký gia hạn và nó đã được chấp thuận, thì quý vị không cần phải gia hạn lại.

Hãy xem xét điều chỉnh khoản khấu lưu của quý vị nếu quý vị nợ thuế hoặc nhận được một khoản hoàn thuế lớn vào năm ngoái. Thay đổi khoản khấu lưu có thể giúp quý vị tránh được hóa đơn thuế hoặc cho phép quý vị giữ được nhiều tiền hơn mỗi kỳ lương. Những thay đổi trong cuộc sống – kết hôn hoặc ly hôn, chào đón một đứa trẻ, hoặc đảm nhận công việc thứ hai – cũng có thể đồng nghĩa với việc thay đổi việc khấu lưu.

Sử dụng Công Cụ Ước Tính Khấu Lưu Thuế để giúp quý vị xác định đúng số tiền thuế phải khấu lưu từ phiếu lương của mình. Công cụ này trên IRS.gov sẽ giúp xác định xem quý vị có cần điều chỉnh khoản khấu lưu của mình hay không và gửi Mẫu W-4 mới cho chủ lao động của quý vị.

Cân nhắc việc trả tiền thuế ước tính. Nếu quý vị nhận được một khoản thu nhập đáng kể ngoài lương như thu nhập từ tự kinh doanh, thu nhập đầu tư, trợ cấp An Sinh Xã Hội chịu thuế và trong một số trường hợp, thu nhập từ lương hưu và niên kim, quý vị nên thực hiện trả tiền thuế ước tính hàng quý, với khoản thanh toán cuối cùng cho năm 2021 sẽ đến hạn vào ngày 18 tháng 1, 2022.

Đăng nhập vào tài khoản trực tuyến của quý vị để thanh toán trực tuyến hoặc truy cập IRS.gov/payments.

Cách nhanh nhất để quý vị nhận được tiền hoàn thuế là nộp hồ sơ điện tử và chọn hình thức ký gửi trực tiếp.

Ký gửi trực tiếp cho phép quý vị nhận được tiền hoàn thuế của mình nhanh hơn so với chi phiếu giấy. Không có tài khoản ngân hàng? Tìm hiểu cách mở tài khoản ngân hàng tại ngân hàng được FDIC Bảo Đảm (tiếng Anh) hoặc thông qua Công Cụ Định Vị Công Đoàn Tín Dụng (tiếng Anh) Quốc Gia.

Nếu quý vị là Cựu Chiến Binh, hãy xem Chương Trình Ngân Hàng Phúc Lợi Dành Cho Cựu Chiến Binh (VBBP) (tiếng Anh) để tiếp cận các dịch vụ tài chính tại các ngân hàng tham gia.

8 trong 10 người đóng thuế nhận được tiền hoàn thuế bằng cách ký gửi trực tiếp. IRS sử dụng cùng một hệ thống chuyển tiền điện tử để ký gửi tiền hoàn thuế mà các cơ quan liên bang khác sử dụng để ký gửi gần 98% tất cả khoản trợ cấp An Sinh Xã Hội và Cựu Chiến Binh vào hàng triệu tài khoản.

Việc ký gửi trực tiếp cũng tránh được khả năng chi phiếu hoàn thuế có thể bị mất hoặc bị đánh cắp hoặc trả lại cho IRS vì không thể gửi được. Và nó tiết kiệm tiền của người đóng thuế. Mất hơn $1 cho mỗi lần trả tiền hoàn thuế bằng giấy, nhưng chỉ mất mười xu cho mỗi lần ký gửi trực tiếp.

Những điều mới và những điều cần cân nhắc khi quý vị khai thuế vào năm 2022

Nếu quý vị đã nhận được các khoản ứng trước, khi quý vị khai thuế cho năm 2021, quý vị sẽ cần phải so sánh các khoản ứng  trước của Tín Thuế Trẻ Em đã nhận được trong năm 2021 với số tiền Tín Thuế Trẻ Em mà quý vị có thể yêu cầu một cách hợp lý trên tờ khai thuế cho năm 2021 của mình. Cách nhanh nhất để quý vị nhận được tiền hoàn thuế bao gồm Tín Thuế Trẻ Em là nộp hồ sơ điện tử và chọn ký gửi trực tiếp.

Nếu quý vị nhận được ít hơn số tiền mà quý vị đủ điều kiện, quý vị sẽ yêu cầu một khoản tín thuế cho số tiền còn lại của Tín Thuế Trẻ Em trên tờ khai thuế cho năm 2021 của quý vị. Nếu quý vị đã nhận được nhiều hơn số tiền mà quý vị đủ điều kiện, quý vị có thể cần phải hoàn trả một phần hoặc tất cả khoản thanh toán vượt quá khi quý vị khai thuế.

Vào tháng 1 năm 2022, IRS sẽ gửi cho quý vị Thư 6419 để cho biết tổng số tiền ứng trước của Tín Thuế Trẻ Em mà quý vị đã nhận được trong năm 2021. Quý vị cần giữ lại thư này và bất kỳ thư nào khác của IRS mà quý vị đã nhận được về các khoản ứng trước của CTC mà quý vị đã nhận được cùng với hồ sơ thuế của mình và tham khảo chúng khi quý vị khai thuế.

Những cá nhân không đủ điều kiện cho Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế (tiếng Anh) thứ ba hoặc không nhận đủ số tiền trên có thể đủ điều kiện nhận Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi dựa trên tình hình thuế năm 2021 của họ. Cách nhanh nhất để quý vị nhận được tiền hoàn thuế bao gồm Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi của quý vị là nộp đơn điện tử và chọn hình thức ký gửi trực tiếp.

Nếu quý vị đã nhận được toàn bộ số tiền cho Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba của mình, quý vị sẽ không bao gồm bất kỳ thông tin nào về khoản đó khi nộp tờ khai thuế năm 2021.

Nếu đủ điều kiện, quý vị sẽ cần phải nộp tờ khai thuế năm 2021 ngay cả khi quý vị thường không nộp tờ khai để yêu cầu Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế và quý vị đã không nhận được toàn bộ số tiền của Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba.

Khai chính xác để tránh sự chậm trễ trong quá trình xử lý mà làm chậm tiền hoàn thuế của quý vị. Quý vị sẽ cần số tiền của Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba và bất kỳ Khoản Thanh Toán Cộng Thêm nào mà quý vị nhận được để tính số tiền Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2021 bằng cách sử dụng Tờ Lược Toán RRC năm 2021 hoặc phần mềm khai thuế.

Vào đầu năm 2022, IRS sẽ gửi cho quý vị Thư 6475 để cho biết tổng số tiền của Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba và bất kỳ khoản Thanh Toán Cộng Thêm nào mà quý vị đã nhận được. Quý vị cần lưu giữ thư này và bất kỳ thư nào khác của IRS mà quý vị nhận được về các khoản thanh toán kích thích kinh tế cùng với hồ sơ thuế của quý vị và tham khảo chúng khi quý vị khai thuế. Hoặc quý vị có thể đăng nhập vào tài khoản trực tuyến của mình để truy cập một cách an toàn các khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế của mình. Nếu quý vị đang yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2021, quý vị sẽ cần tổng số tiền của khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba và bất kỳ khoản thanh toán cộng thêm nào để khai báo chính xác và tránh sự chậm trễ hoàn thuế.

Hãy nhớ rằng, chỉ những cá nhân đủ điều kiện mà không đủ điều kiện nhận Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba hoặc không nhận được toàn bộ số tiền mới nên yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi trên tờ khai thuế năm 2021. Không bao gồm số tiền các khoản chi trả kích thích kinh tế thứ nhất hoặc thứ hai còn thiếu vào bản khai thuế năm 2021 của quý vị.

Xem IRS.gov/rrc để biết thêm thông tin.

Nhiều yếu tố khác nhau có thể ảnh hưởng đến thời gian hoàn thuế của quý vị sau khi chúng tôi nhận được tờ khai của quý vị. Mặc dù IRS phát hành hầu hết các khoản tiền hoàn thuế trong vòng chưa đầy 21 ngày, nhưng IRS cảnh báo người đóng thuế không nên dựa vào việc nhận tiền hoàn thuế vào một ngày nhất định, đặc biệt là khi thực hiện các giao dịch mua lớn hoặc thanh toán hóa đơn. Một số tờ khai có thể được yêu cầu xem xét bổ sung và có thể mất nhiều thời gian hơn. Ví dụ, IRS cùng với các đối tác trong ngành thuế, tiếp tục tăng cường đánh giá bảo mật để giúp bảo vệ chống lại hành vi trộm cắp danh tính và gian lận tiền hoàn thuế. Ngoài ra, khoản tiền hoàn thuế cho những người yêu cầu Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được (EITC) hoặc Tín Thuế Trẻ Em Bổ Sung (ACTC) không thể được cấp trước giữa tháng Hai. Luật yêu cầu IRS giữ toàn bộ khoản hoàn thuế – kể cả phần không liên quan đến EITC hoặc ACTC.

Một số tờ khai, được nộp bằng phương thức điện tử hoặc trên giấy, có thể cần được xem xét thủ công, làm chậm quá trình xử lý nếu hệ thống của chúng tôi phát hiện ra lỗi có thể xảy ra, thiếu thông tin hoặc nghi ngờ có hành vi trộm cắp danh tính hoặc gian lận. Một số tình huống yêu cầu chúng tôi phải trao đổi thư từ với người đóng thuế, nhưng một số trường hợp thì không. Công việc này yêu cầu nhân viên IRS xử lý đặc biệt, vì vậy, trong những trường hợp này, IRS có thể mất nhiều hơn 21 ngày bình thường để cung cấp bất kỳ khoản hoàn thuế nào liên quan. Trong những trường hợp IRS có thể sửa lại tờ khai thuế mà không có trao đổi thư từ, thì IRS sẽ gửi giải trình cho người đóng thuế.

Đánh dấu các tài nguyên trên IRS.gov và các công cụ trực tuyến

Đầu tiên, hãy truy cập IRS.gov, tại đây, quý vị sẽ tìm thấy các công cụ trực tuyến để giúp quý vị có được thông tin quý vị cần. Các công cụ này rất dễ sử dụng và có sẵn 24 giờ một ngày. Hàng triệu người sử dụng chúng để giúp khai và nộp thuế, tìm thông tin về tài khoản của họ và nhận câu trả lời cho các câu hỏi về thuế.

Nhận trợ giúp quý vị cần khi quý vị đã sẵn sàng khai thuế bằng các công cụ trực tuyến sau:

Sử Dụng IRS Free File

Bắt đầu từ tháng 1,2022, hầu hết mọi người đều có thể khai thuế điện tử miễn phí trên IRS.gov hoặc với ứng dụng IRS2Go. Chương Trình Free File của IRS, chỉ có tại IRS.gov, cung cấp cho người đóng thuế đủ điều kiện các gói phần mềm khai thuế có thương hiệu để sử dụng miễn phí. Một số gói Free File cũng cung cấp dịch vụ khai thuế cấp tiểu bang miễn phí. Phần mềm này thực hiện tất cả các công việc bao gồm tìm các khoản khấu trừ, tín thuế và miễn thuế cho quý vị.

Nếu quý vị thoải mái với việc tự khai thuế cho mình, thì quý vị có thể sử dụng Các Mẫu Đơn Tự Điền của Free File (tiếng Anh), bất kể thu nhập của quý vị là bao nhiêu, để nộp tờ khai thuế qua đường bưu điện hoặc trực tuyến.

Sử dụng MilTax nếu quý vị là thành viên dịch vụ hoặc cựu chiến binh đủ tiêu chuẩn

Các thành viên của lực lượng vũ trang và một số cựu chiến binh có thể tận dụng lợi thế của MilTax (tiếng Anh). Nguồn trợ giúp thuế miễn phí này có sẵn cho cộng đồng quân sự, được cung cấp thông qua Bộ Quốc Phòng. Không có giới hạn thu nhập. MilTax bao gồm phần mềm khai thuế và nộp thuế điện tử, hỗ trợ cá nhân hóa từ các chuyên gia tư vấn thuế và thông tin hiện hành về việc khai thuế. Nó được thiết kế để giải quyết các thực tế của cuộc sống quân đội – bao gồm triển khai quân, trả lương chiến đấu và huấn luyện, nhà ở và tiền thuê nhà và hồ sơ đa bang. Người đóng thuế đủ điều kiện (tiếng Anh) có thể sử dụng MilTax để khai thuế điện tử cho tờ khai thuế liên bang và đến ba tờ khai thuế tiểu bang một cách miễn phí.

Sử dụng Công Cụ Định Vị của VITA (tiếng Anh)

Các chương trình Tình Nguyện Hỗ Trợ Thuế Thu Nhập (VITA) và Tư Vấn Thuế cho Người Cao Niên (TCE) của IRS cung cấp dịch vụ khai thuế cơ bản miễn phí cho những cá nhân đủ điều kiện. Công Cụ Định Vị VITA sẽ giúp quý vị tìm được một địa điểm VITA đang mở gần quý vị.

Tìm một chuyên gia thuế

Quý vị có một số lựa chọn để giúp tìm một người khai thuế. Một nguồn trợ giúp là công cụ Chọn Một Chuyên Gia Thuế, trong đó cung cấp nhiều thông tin để lựa chọn một chuyên gia thuế. Có nhiều loại người khai thuế, bao gồm các đại diện đã đăng ký, kế toán viên chứng thực, luật sư và một số người không có chứng chỉ chuyên môn.

Danh Bạ Chuyên Gia Khai Thuế Liên Bang có Chứng Chỉ và Trình Độ Chuyên Môn Chọn Lọc (tiếng Anh) có thể giúp quý vị tìm được các chuyên gia khai thuế trong khu vực của mình mà có chứng chỉ chuyên môn được IRS công nhận hoặc có Chứng Chỉ Hoàn Thành Chương Trình Mùa Khai Thuế Hàng Năm.

Sử dụng Công Cụ Trợ Lý Thuế Tương Tác (ITA) (tiếng Anh)

Bắt đầu từ tháng 1, 2022, hãy sử dụng công cụ Trợ Lý Thuế Tương Tác (ITA) để tìm hiểu xem liệu những thay đổi về sự kiện trong đời có làm cho quý vị đủ điều kiện nhận các khoản tín thuế mà trước đây quý vị không đủ điều kiện hay không. ITA là một công cụ cung cấp câu trả lời cho nhiều câu hỏi về luật thuế. Công cụ này có thể xác định xem một loại thu nhập nào đó có phải chịu thuế hay không, liệu quý vị có đủ điều kiện để yêu cầu các khoản tín thuế nhất định hay không, hoặc liệu quý vị có thể khấu trừ các chi phí trên tờ khai thuế của mình hay không. Công cụ này cũng cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi chung, chẳng hạn như xác định tình trạng khai thuế của quý vị, liệu quý vị có thể khai người phụ thuộc hay không, hoặc quý vị có phải khai thuế hay không.

Sau khi quý vị khai thuế, hãy kiểm tra tình trạng tiền hoàn thuế của quý vị bằng cách truy cập IRS.gov và nhấp vào Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? Tình trạng tiền hoàn thuế của quý vị sẽ hiển thị trong vòng 24 giờ sau khi IRS chấp nhận tờ khai thuế điện tử của quý vị. Nếu quý vị nộp tờ khai thuế bằng giấy, thì có thể mất đến bốn tuần sau khi tờ khai được gửi qua đường bưu điện. Công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? cập nhật 24 giờ một lần, thường là qua đêm, vì vậy quý vị chỉ cần kiểm tra một lần mỗi ngày.

Khai thuế điện tử và chọn Nhận Tiền Trực Tiếp cho tiền hoàn thuế của quý vị – đó là cách nhanh nhất và an toàn nhất để nhận tiền. Các tờ khai thuế điện tử được nhận trong vòng 24 giờ còn các tờ khai thuế bằng giấy sẽ mất hàng tuần. Nếu quý vị khai tờ khai bằng giấy, thì quý vị vẫn có thể chọn hình thức nhận tiền trực tiếp. Trang web FDIC (tiếng Anh) cung cấp các thông tin để giúp quý vị mở một trương mục trực tuyến.

Sẽ không có thời điểm nào tốt hơn lúc này để tham gia các chương trình Tình Nguyện Hỗ Trợ Thuế Thu Nhập (VITA) và Tư Vấn Thuế cho Người Cao Niên (TCE). Tình nguyện viên của các chương trình VITA/TCE cung cấp dịch vụ khai thuế miễn phí cho những người đóng thuế đủ điều kiện. Với nhiều người trải qua những thay đổi về tài chính trong năm nay, thì cần có thêm tình nguyện viên để hỗ trợ họ. Để đáp lại, IRS có cách mới để làm cho hoạt động tình nguyện dễ dàng hơn.

Một số địa điểm hiện sẽ cho phép các tình nguyện viên hỗ trợ người đóng thuế trực tuyến thay vì hỗ trợ trực tiếp. Điều này cho phép các tình nguyện viên giúp người đóng thuế hoàn thành các tờ khai của mình qua điện thoại hoặc trực tuyến. Một số tình nguyện viên có thể tiến hành xét duyệt phẩm chất với người đóng thuế trước khi khai thuế điện tử với IRS. Việc làm tình nguyện trực tuyến là một lựa chọn tuyệt vời cho các tình nguyện viên mới, vì họ có thể nhờ các tình nguyện viên có kinh nghiệm giúp đỡ khi hoàn thành các tờ khai thuế.

Truy cập IRS.gov/volunteers (tiếng Anh) để tìm hiểu thêm và đăng ký. Sau khi đăng ký, quý vị sẽ nhận được thêm thông tin về việc tham dự một buổi hướng dẫn trực tuyến.

Link & Learn Taxes (Liên Kết và Tìm Hiểu Thuế) (tiếng Anh) là một chương trình đào tạo dựa trên web dành cho các tình nguyện viên. Chương trình này giúp các đối tác và tình nguyện viên của chương trình VITA và TCE chuẩn bị sẵn sàng để cung cấp các dịch vụ khai thuế chất lượng trong cộng đồng địa phương của mình. Khóa học thú vị, có tính tương tác này dạy quý vị khai chính xác các tờ khai thuế thu nhập dành cho cá nhân và cùng với đó, quý vị có thể nhận được chứng chỉ tình nguyện theo tốc độ của mình.

Ấn Phẩm 5533, Tại Sao Quý Vị Nên Tạo một Tài Khoản Trực Tuyến với IRS (tiếng Anh)PDF

Ấn Phẩm 5533-A, Cách Gửi Ủy Quyền Bằng Tài Khoản Tax Pro và Tài Khoản Trực Tuyến (tiếng Anh)PDF

Ấn Phẩm 5136, Hướng Dẫn các Dịch Vụ của IRS (tiếng Anh)PDF 
Hiển thị nơi để tìm trợ giúp trên IRS.gov

Ấn Phẩm 5348, Sẵn Sàng Khai Thuế (tiếng Anh)PDF, Sẵn sàng khai tờ khai thuế thu nhập liên bang của quý vị với những mẹo khai thuế này

Ấn Phẩm 5349, Lập kế hoạch thuế suốt năm là việc của tất cả mọi người (tiếng Anh)PDF, Giải thích rằng những gì quý vị làm bây giờ có thể ảnh hưởng đến bất kỳ khoản thuế nào mà quý vị có thể nợ hoặc tiền hoàn thuế mà quý vị có thể mong đợi vào năm sau.

Ân Phẩm, 5585, Tín Thuế Liên Quan Đến Trẻ Em Năm 2021 (tiếng Anh)PDF, Quý vị có thể nhận được một khoản tiền hoàn thuế ngay cả khi quý vị không được yêu cầu khai thuế