Thực Hiện Ngay Những Bước Này Để Có Bước Nhảy Vọt Về Thuế Của Quý Vị

Lập kế hoạch thuế là việc dành cho tất cả mọi người. Hãy sẵn sàng ngay hôm nay để nộp tờ khai thuế thu nhập liên bang năm 2022 của quý vị. Lập kế hoạch trước có thể giúp quý vị khai thuế chính xác và tránh sự chậm trễ trong quá trình xử lý mà có thể làm chậm tiền hoàn thuế của quý vị.

Các bước quý vị có thể thực hiện ngay bây giờ để giúp việc khai thuế dễ dàng hơn vào năm 2023

Dùng tài khoản trực tuyến để truy cập an toàn vào thông tin mới nhất có sẵn về tài khoản thuế liên bang của quý vị và xem thông tin từ tờ khai thuế được nộp gần đây nhất của quý vị.

Quý vị có thể:

  • Xem số tiền nợ thuế, thanh toán, và kế hoạch thanh toán của quý vị
  • Thực hiện thanh toán và nộp đơn xin kế hoạch thanh toán
  • Truy cập hồ sơ thuế của quý vị
  • Ký điện tử Giấy Ủy Quyền từ chuyên gia thuế của quý vị
  • Quản lý tùy chọn về liên lạc từ IRS

Hồ sơ thuế có tổ chức giúp việc chuẩn bị tờ khai thuế đầy đủ và chính xác dễ dàng hơn. Nó giúp quý vị tránh các lỗi dẫn đến sự chậm trễ trong quá trình xử lý mà làm chậm tiền hoàn thuế của quý vị và cũng có thể giúp quý vị tìm thấy các khoản khấu trừ hoặc tín thuế bị bỏ sót.

Hãy chờ trước khi nộp cho đến khi quý vị có hồ sơ thuế bao gồm:

Thông báo cho IRS nếu địa chỉ của quý vị thay đổi và thông báo cho Sở An Sinh Xã Hội (tiếng Anh) về việc thay đổi tên pháp lý.

Hãy nhớ rằng hầu hết thu nhập đều phải chịu thuế (tiếng Anh). Thu nhập này bao gồm:

ITIN chỉ cần gia hạn nếu nó đã hết hạn và cần thiết phải khai trên tờ khai thuế liên bang của Hoa Kỳ. Nếu quý vị không gia hạn ITIN sắp hết hạn hoặc đã hết hạn, IRS vẫn có thể chấp nhận tờ khai thuế của quý vị, nhưng nó có thể trì hoãn việc xử lý tờ khai đó hoặc trì hoãn các khoản tín thuế quý vị được, chẳng hạn như Tín Thuế Trẻ em và Tín Thuế Cơ Hội Hoa Kỳ, điều này có thể ảnh hưởng đến thời gian quý vị được hoàn thuế.

Nếu ITIN của quý vị không được đưa vào tờ khai thuế liên bang Hoa Kỳ ít nhất một lần cho các năm tính thuế 2019, 2020, và 2021 thì ITIN của quý vị sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12, 2022.

Xin nhắc lại, các ITIN có chữ số ở giữa là 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 hoặc 88 đã hết hạn. Ngoài ra, các ITIN có chữ số ở giữa là 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98 hoặc 99, NẾU được chỉ định trước năm 2013, đã hết hạn. Nếu trước đó quý vị đã gửi đơn đăng ký gia hạn và nó đã được chấp thuận, thì quý vị không cần phải gia hạn lại.

IRS xử lý các yêu cầu theo thứ tự nhận được. Chúng tôi cảm kích sự kiên nhẫn của quý vị. Quý vị sẽ được thông báo sau khi ITIN của quý vị được chỉ định hoặc nếu cần thêm thông tin.

Hãy xem xét điều chỉnh khoản khấu lưu của quý vị nếu quý vị nợ thuế hoặc nhận được một khoản hoàn thuế lớn khi khai thuế. Thay đổi khoản khấu lưu có thể giúp quý vị tránh được hóa đơn thuế hoặc cho phép quý vị giữ được nhiều tiền hơn mỗi kỳ lương. Số tiền tín thuế thay đổi mỗi năm, vì vậy hãy truy cập IRS.gov và sử dụng Trợ Lý Thuế Tương Tác để xác định xem quý vị có đủ điều kiện nhận bất kỳ khoản tín thuế nào có thể cần điều chỉnh khoản khấu lưu hay không. Những thay đổi trong cuộc sống – kết hôn hoặc ly hôn, chào đón một đứa trẻ, hoặc đảm nhận công việc thứ hai – cũng có thể đồng nghĩa với việc thay đổi khoản khấu lưu.

Sử dụng Công Cụ Ước Tính Khấu Lưu Thuế để giúp quý vị xác định đúng số tiền thuế phải khấu lưu từ phiếu lương của mình. Công cụ này trên IRS.gov sẽ giúp xác định xem quý vị có cần điều chỉnh khoản khấu lưu của mình và gửi Mẫu W-4 mới cho chủ lao động của quý vị hay không.

Cân nhắc việc trả tiền thuế ước tính. Nếu quý vị nhận được một khoản thu nhập đáng kể ngoài lương như thu nhập từ tự kinh doanh, thu nhập đầu tư, trợ cấp An Sinh Xã Hội chịu thuế và trong một số trường hợp, thu nhập từ lương hưu và niên kim, quý vị nên thực hiện trả tiền thuế ước tính hàng quý, với khoản thanh toán cuối cùng cho năm 2022 sẽ đến hạn vào ngày 17 tháng 1, 2023.

Đăng nhập vào tài khoản trực tuyến của quý vị để thanh toán trực tuyến hoặc truy cập IRS.gov/payments.

Cách nhanh nhất để quý vị nhận được tiền hoàn thuế là nộp hồ sơ điện tử và chọn hình thức ký gửi trực tiếp.

Ký gửi trực tiếp cho phép quý vị nhận được tiền hoàn thuế của mình nhanh hơn so với séc giấy. Lấy số định tuyến và số tài khoản của quý vị bằng cách đăng nhập vào tài khoản ngân hàng trực tuyến hoặc liên hệ với ngân hàng của quý vị.

Không có tài khoản ngân hàng? Tìm hiểu cách mở tài khoản tại một ngân hàng được FDIC bảo hiểm (tiếng Anh) hoặc thông qua Công Cụ Định Vị Liên Minh Tín Dụng Quốc Gia (tiếng Anh). Nếu quý vị là Cựu Chiến Binh, hãy xem Chương Trình Ngân Hàng Phúc Lợi Dành Cho Cựu Chiến Binh (VBBP) (tiếng Anh) để tiếp cận các dịch vụ tài chính tại các ngân hàng tham gia.

Thẻ ghi nợ trả trước hoặc ứng dụng di động có thể cho phép ký gửi tiền hoàn thuế trực tiếp. Chúng phải có số định tuyến và số tài khoản được liên kết với chúng để có thể nhập vào tờ khai thuế của quý vị. Kiểm tra với nhà cung cấp ứng dụng di động hoặc tổ chức tài chính để xác nhận những số sẽ sử dụng.

Việc ký gửi trực tiếp cũng tránh được khả năng chi phiếu hoàn thuế có thể bị mất hoặc bị đánh cắp hoặc trả lại cho IRS vì không thể gửi được.

Những điều mới và những điều cần cân nhắc khi quý vị khai thuế trong năm 2023

Thay đổi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1, 2022. Tất cả các nền tảng thanh toán của bên thứ ba đều phải phát hành Mẫu 1099-K khi các khoản thanh toán cho người bán đối với hàng hóa và dịch vụ vượt quá $600.

Những gì được khai báo trên 1099-K? Nếu quý vị nhận $600 trở lên trong năm 2022:

  • bằng thẻ thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ, quý vị sẽ nhận được một Mẫu 1099-K cho tổng số tiền thanh toán từ mỗi thẻ thanh toán.
  • từ ứng dụng thanh toán của bên thứ ba, quý vị sẽ nhận được một Mẫu 1099-K từ tổ chức đó cho tổng số tiền.

Khi nào tôi sẽ nhận được 1099-K và tôi nên làm gì với nó? Mẫu 1099-K của năm 2022 phải được cung cấp cho người nhận thanh toán trước ngày 31 tháng 1, 2023. Sử dụng tờ khai thông tin này cùng với các hồ sơ thuế khác của quý vị để xác định mức thuế chính xác của quý vị.

Những gì không được khai báo trên 1099-K? Tiền nhận được dưới dạng quà tặng hoặc hoàn trả một phần bữa ăn hoặc tiền thuê nhà không nên được khai báo trên 1099-K.

Đảm bảo hồ sơ thuế đầy đủ trước khi nộp. IRS cảnh báo những người trong danh mục này, những người có thể nhận được Mẫu 1099 lần đầu tiên – đặc biệt là "những người khai thuế sớm" thường khai thuế trong tháng Giêng hoặc đầu tháng Hai – hãy cẩn thận và đảm bảo rằng họ có tất cả tài liệu thu nhập quan trọng trước khi nộp tờ khai thuế. Thận trọng hơn một chút có thể giúp mọi người tiết kiệm thêm thời gian và công sức liên quan đến việc nộp tờ khai thuế sửa đổi. Và, nếu họ có thu nhập chưa tính thuế trên Mẫu 1099 không được phản ánh trên tờ khai thuế mà họ nộp ban đầu, điều đó có thể có nghĩa là họ cần nộp khoản thanh toán thuế cùng với tờ khai thuế sửa đổi.

Nếu thông tin sai thì sao? NNếu thông tin trên 1099-K không chính xác, hãy liên hệ ngay với người trả tiền có tên xuất hiện ở góc trên bên trái của mẫu. Giữ một bản sao của tất cả thư từ với người trả tiền cùng với hồ sơ của quý vị. Nếu quý vị không thể sửa mẫu đơn, quý vị có thể đính kèm lời giải thích về lỗi vào tờ khai thuế của mình và khai báo thu nhập của quý vị một cách chính xác.

IRS không thể sửa Mẫu 1099-K không chính xác.​​​​​​

Những thay đổi về số lượng người phụ thuộc, thu nhập từ việc làm hoặc tự doanh và việc ly hôn, trong số các yếu tố khác, có thể ảnh hưởng đến tư cách khai thuế và tiền hoàn thuế của quý vị.

Không có khoản chi trả kích thích kinh tế bổ sung.  Không giống như năm 2020 và 2021, không có khoản chi trả kích thích kinh tế mới nào cho năm 2022, vì vậy người đóng thuế không nên mong đợi nhận được khoản thanh toán bổ sung.

Một số khoản tín thuế trở lại mức năm 2019.  Điều này có nghĩa là người đóng thuế có thể sẽ nhận được khoản tiền hoàn thuế nhỏ hơn đáng kể so với niên thuế trước đó. Các thay đổi bao gồm số tiền đối với Tín Thuế Trẻ Em (CTC)Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được (EITC) và Tín Thuế Chăm Sóc Con Nhỏ Và Người Sống Phụ Thuộc sẽ trở lại mức trước COVID.  

  • Đối với năm 2022, CTC trị giá $2.000 cho mỗi trẻ đủ điều kiện. Để trở thành trẻ đủ điều kiện, trẻ đó phải dưới 17 tuổi vào cuối năm 2022.
  • Đối với EITC, những người đóng thuế đủ điều kiện không có con cái có thể nhận được $560 cho niên thuế 2022.

Đối với Tín Thuế Chăm Sóc Con Nhỏ Và Người Sống Phụ Thuộc, người đóng thuế có thể nhận lên tới 35% các chi phí việc làm của mình cho năm 2022. Truy cập Tín Thuế Và Khấu Trừ (tiếng Anh) để biết thêm chi tiết.

Không có khoản khấu trừ thiện nguyện trước tổng thu nhập điều chỉnh. Trong đại dịch COVID, người đóng thuế có thể được khấu trừ thuế quyên góp thiện nguyện lên tới $600 trên tờ khai thuế của họ. Tuy nhiên, đối với niên thuế 2022, những người đóng thuế không liệt kê từng khoản và lấy mức khấu trừ thuế tiêu chuẩn sẽ không thể khấu trừ các khoản đóng góp thiện nguyện của họ.

Nhiều người hơn có thể đủ điều kiện nhận Tín Thuế Bảo Phí.
Đối với niên thuế 2022, người đóng thuế có thể đủ điều kiện đối với yêu cầu đủ điều kiện được mở rộng tạm thời để nhận tín thuế bảo phí (tiếng Anh). Hãy nhớ rằng chỉ đáp ứng các yêu cầu về thu nhập không có nghĩa là quý vị đủ điều kiện nhận tín thuế bảo phí. Quý vị cũng phải đáp ứng tiêu chí về tính đủ điều kiện (tiếng Anh) khác.

Các quy tắc đủ điều kiện đã thay đổi để yêu cầu tín thuế cho xe sạch. Xem xét các thay đổi (tiếng Anh) theo Đạo Luật Giảm Lạm Phát Năm 2022 (tiếng Anh) để đủ điều kiện nhận Tín Thuế Cho Xe Sạch (tiếng Anh).

Nhiều yếu tố khác nhau có thể ảnh hưởng đến thời gian hoàn thuế của quý vị sau khi chúng tôi nhận được tờ khai của quý vị. Mặc dù IRS phát hành hầu hết các khoản tiền hoàn thuế trong vòng chưa đầy 21 ngày, nhưng IRS cảnh báo người đóng thuế không nên dựa vào việc nhận tiền hoàn thuế vào một ngày nhất định, đặc biệt là khi thực hiện các giao dịch mua lớn hoặc thanh toán hóa đơn.

Trộm Cắp Danh Tính và gian lận hoàn thuế. Một số tờ khai có thể được yêu cầu xem xét bổ sung và có thể mất nhiều thời gian hơn. IRS cùng với các đối tác trong ngành thuế, tiếp tục tăng cường đánh giá bảo mật để giúp bảo vệ chống lại hành vi trộm cắp danh tính và gian lận tiền hoàn thuế.

IRS không thể phát hành tiền hoàn thuế cho EITC và ACTC trước giữa tháng 2. Khoản tiền hoàn thuế cho những người yêu cầu Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được (EITC) hoặc Tín Thuế Trẻ Em Bổ Sung (ACTC) không thể được cấp trước giữa tháng Hai. Luật yêu cầu IRS giữ toàn bộ khoản hoàn thuế – kể cả phần không liên quan đến EITC hoặc ACTC.

Tờ khai cần xét duyệt thủ công. Một số tờ khai, được nộp bằng phương thức điện tử hoặc trên giấy, có thể cần được xem xét thủ công, việc này làm chậm quá trình xử lý nếu hệ thống của chúng tôi phát hiện ra lỗi có thể xảy ra, tờ khai thiếu thông tin hoặc nghi ngờ có hành vi trộm cắp danh tính hoặc gian lận. Một số tình huống yêu cầu chúng tôi phải trao đổi thư từ với người đóng thuế, nhưng một số trường hợp thì không. Công việc này yêu cầu nhân viên IRS xử lý đặc biệt, vì vậy, trong những trường hợp này, IRS có thể mất nhiều hơn 21 ngày bình thường để cung cấp bất kỳ khoản hoàn thuế nào liên quan. Trong những trường hợp IRS có thể sửa lại tờ khai thuế mà không có trao đổi thư từ, thì IRS sẽ gửi giải trình cho người đóng thuế.

Đánh dấu các tài nguyên trên IRS.gov và các công cụ trực tuyến

Đầu tiên, hãy truy cập IRS.gov, tại đây, quý vị sẽ tìm thấy các công cụ trực tuyến để giúp quý vị có được thông tin quý vị cần. Các công cụ này rất dễ sử dụng và có sẵn 24 giờ một ngày. Hàng triệu người sử dụng chúng để giúp khai và nộp thuế, tìm thông tin về tài khoản của họ và nhận câu trả lời cho các câu hỏi về thuế.

Sử Dụng Free File của IRS

Bắt đầu từ tháng 1, 2023, hầu hết mọi người đều có thể khai thuế điện tử miễn phí trên IRS.gov hoặc với ứng dụng IRS2Go. Chương Trình Free File của IRS, chỉ có tại IRS.gov, cung cấp cho người đóng thuế đủ điều kiện các gói phần mềm khai thuế có thương hiệu để sử dụng miễn phí. Một số gói Free File cũng cung cấp dịch vụ khai thuế cấp tiểu bang miễn phí. Phần mềm này thực hiện tất cả các công việc bao gồm tìm các khoản khấu trừ, tín thuế và miễn thuế cho quý vị.

Nếu quý vị thoải mái với việc tự khai thuế cho mình, thì quý vị có thể sử dụng Các Mẫu Đơn Tự Điền của Free File (tiếng Anh), bất kể thu nhập của quý vị là bao nhiêu, để nộp tờ khai thuế qua đường bưu điện hoặc trực tuyến.

Sử dụng MilTax nếu quý vị là quân nhân hoặc cựu chiến binh đủ tiêu chuẩn

Các thành viên của lực lượng vũ trang và một số cựu chiến binh có thể tận dụng lợi thế của MilTax (tiếng Anh). Nguồn trợ giúp thuế miễn phí này có sẵn cho cộng đồng quân sự, được cung cấp thông qua Bộ Quốc Phòng. Không có giới hạn thu nhập. MilTax bao gồm phần mềm giúp khai thuế và khai thuế điện tử, hỗ trợ cá nhân hóa từ các chuyên gia tư vấn thuế và thông tin hiện hành về việc khai thuế. Nó được thiết kế để giải quyết các thực tế của cuộc sống quân đội – bao gồm triển khai quân, trả lương chiến đấu và huấn luyện, nhà ở và tiền thuê nhà và hồ sơ đa bang. Người đóng thuế đủ điều kiện (tiếng Anh) có thể sử dụng MilTax để khai thuế điện tử cho tờ khai thuế liên bang và đến ba tờ khai thuế tiểu bang một cách miễn phí.

Sử dụng Công Cụ Định Vị của VITA (tiếng Anh)

Các chương trình Tình Nguyện Hỗ Trợ Thuế Thu Nhập (VITA) và Tư Vấn Thuế cho Người Cao Niên (TCE) của IRS cung cấp dịch vụ khai thuế cơ bản miễn phí cho những cá nhân đủ điều kiện. Công Cụ Định Vị VITA sẽ giúp quý vị tìm được một địa điểm VITA đang mở gần quý vị.

Tìm một chuyên gia thuế

Chọn Một Chuyên Gia Thuế cung cấp thông tin để giúp quý vị lựa chọn một chuyên gia thuế. Có nhiều loại người khai thuế, bao gồm các đại diện đã đăng ký, kế toán viên chứng thực, luật sư và một số người không có chứng chỉ chuyên môn.

Danh Bạ Chuyên Viên Khai Thuế Liên Bang có Chứng Chỉ và Trình Độ Chuyên Môn Chọn Lọc (tiếng Anh) có thể giúp quý vị tìm được các chuyên viên khai thuế trong khu vực của mình mà có chứng chỉ chuyên môn được IRS công nhận hoặc có Chứng Chỉ Hoàn Thành Chương Trình Mùa Khai Thuế Hàng Năm.

Sử dụng Công Cụ Trợ Lý Thuế Tương Tác (ITA) (tiếng Anh)

Bắt đầu từ tháng 1, 2023, hãy sử dụng ITA để tìm hiểu xem liệu những thay đổi về sự kiện trong đời có làm cho quý vị đủ điều kiện nhận các khoản tín thuế mà trước đây quý vị không đủ điều kiện hay không. ITA là một công cụ cung cấp câu trả lời cho nhiều câu hỏi về luật thuế. Công cụ này có thể xác định xem một loại thu nhập nào đó có phải chịu thuế hay không, liệu quý vị có đủ điều kiện để yêu cầu các khoản tín thuế nhất định hay không, hoặc liệu quý vị có thể khấu trừ các chi phí trên tờ khai thuế của mình hay không. Công cụ này cũng cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi chung, chẳng hạn như xác định tình trạng khai thuế của quý vị, liệu quý vị có thể khai người phụ thuộc hay không, hoặc quý vị có phải khai thuế hay không.

Sau khi quý vị khai thuế, hãy kiểm tra tình trạng tiền hoàn thuế của quý vị bằng cách truy cập IRS.gov và nhấp vào Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? Tình trạng tiền hoàn thuế của quý vị sẽ hiển thị trong vòng 24 giờ sau khi IRS chấp nhận tờ khai thuế điện tử của quý vị. Công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? cập nhật 24 giờ một lần, thường là qua đêm, vì vậy quý vị chỉ cần kiểm tra một lần mỗi ngày.

Khai thuế điện tử và chọn Ký Gửi Trực Tiếp cho tiền hoàn thuế của quý vị – đó là cách nhanh nhất và an toàn nhất để nhận tiền. Các tờ khai thuế điện tử được nhận trong vòng 24 giờ còn các tờ khai thuế bằng giấy sẽ mất hàng tuần. Nếu quý vị khai tờ khai bằng giấy, thì quý vị vẫn có thể chọn hình thức nhận tiền trực tiếp. 

Sẽ không có thời điểm nào tốt hơn lúc này để tham gia các chương trình Tình Nguyện Hỗ Trợ Thuế Thu Nhập (VITA) và Tư Vấn Thuế cho Người Cao Niên (TCE). Tình nguyện viên của các chương trình VITA/TCE cung cấp dịch vụ khai thuế miễn phí cho những người đóng thuế đủ điều kiện. Với nhiều người trải qua những thay đổi về tài chính trong năm nay, thì cần có thêm tình nguyện viên để hỗ trợ họ. Để đáp lại, IRS có cách mới để làm cho hoạt động tình nguyện dễ dàng hơn.

Một số địa điểm hiện sẽ cho phép các tình nguyện viên hỗ trợ người đóng thuế trực tuyến thay vì hỗ trợ trực tiếp. Điều này cho phép các tình nguyện viên giúp người đóng thuế hoàn thành các tờ khai của mình qua điện thoại hoặc trực tuyến. Một số tình nguyện viên có thể tiến hành xét duyệt phẩm chất với người đóng thuế trước khi nộp tờ khai thuế điện tử với IRS. Việc làm tình nguyện trực tuyến là một lựa chọn tuyệt vời cho các tình nguyện viên mới, vì họ có thể nhờ các tình nguyện viên có kinh nghiệm giúp đỡ khi hoàn thành các tờ khai thuế.

Truy cập IRS.gov/volunteers để tìm hiểu thêm và đăng ký. Sau khi đăng ký, quý vị sẽ nhận được thêm thông tin về việc tham dự một buổi hướng dẫn trực tuyến.

Link & Learn Taxes (Liên Kết và Tìm Hiểu Thuế) (tiếng Anh) là một chương trình đào tạo dựa trên web dành cho các tình nguyện viên. Chương trình này giúp các đối tác và tình nguyện viên của chương trình VITA và TCE chuẩn bị sẵn sàng để cung cấp các dịch vụ khai thuế chất lượng trong cộng đồng địa phương của mình. Khóa học thú vị, có tính tương tác này dạy quý vị khai chính xác các tờ khai thuế thu nhập dành cho cá nhân và cùng với đó, quý vị có thể nhận được chứng chỉ tình nguyện theo tốc độ của mình.

Ấn Phẩm 5533, Tại Sao Quý Vị Nên Tạo một Tài Khoản Trực Tuyến với IRS (tiếng Anh)PDF

Ấn Phẩm 5533-A, Cách Gửi Ủy Quyền Bằng Tài Khoản Chuyên Gia Thuế và Tài Khoản Trực Tuyến (tiếng Anh)PDF

Ấn Phẩm 5136, Hướng Dẫn các Dịch Vụ của IRS (tiếng Anh)PDF 
Hiển thị nơi để tìm trợ giúp trên IRS.gov

Ấn Phẩm 5348, Sẵn Sàng Khai Thuế (tiếng Anh)PDF, Sẵn sàng khai tờ khai thuế thu nhập liên bang của quý vị với những mẹo khai thuế này

Ấn Phẩm 5349, Lập kế hoạch thuế suốt năm là việc của tất cả mọi người (tiếng Anh)PDF, Giải thích rằng những gì quý vị làm bây giờ có thể ảnh hưởng đến bất kỳ khoản thuế nào mà quý vị có thể nợ hoặc tiền hoàn thuế mà quý vị có thể mong đợi vào năm sau.