Hãy Để Chúng Tôi Giúp Quý Vị

Công Cụ Và Nguồn Hỗ Trợ Trực Tuyến

Nhiều gia đình sẽ nhận được khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em. Xem thông tin chi tiết tại Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021 (tiếng Anh).

Quý vị trông đợi một khoản hoàn thuế?

 • Sở Thuế Vụ thực hiện hơn 9 trên 10 khoản hoàn thuế trong vòng chưa đầy 21 ngày.

Khi nào cần kiểm tra tình trạng hoàn thuế của quý vị:

 • Trong vòng 24 giờ sau khi chúng tôi nhận được hồ sơ khai thuế điện tử của quý vị; hoặc

 • 4 tuần sau khi quý bị gửi đi hồ sơ khai thuế trên giấy của mình.

Quý vị chỉ nên gọi điện nếu:

Chuẩn bị sẵn sàng

Trợ giúp khai thuế

Khai thuế

Để nhận được tiền hoàn thuế nhanh hơn, hãy khai thuế điện tử và chọn hình thức gửi tiền trực tiếp cho khoản hoàn thuế của quý vị.

Lưu ý: Quý vị không thể hỏi số AGI của mình qua điện thoại. Để có số AGI của quý vị nhanh chóng, hãy yêu cầu một bản ghi thuế qua mạng.

Nộp hồ sơ qua thư

Chúng tôi mất nhiều thời gian hơn để xử lý các tài liệu gửi qua thư bao gồm cả tờ khai thuế giấy. Chúng tôi đang xử lý tất cả thư theo thứ tự mà chúng tôi nhận được. Vui lòng không khai thuế lần thứ hai hoặc gọi cho Sở Thuế Vụ. Nhận thông tin mới nhất về hoạt động và dịch vụ của Sở Thuế Vụ (tiếng Anh).

Câu hỏi thường gặp

Sử dụng Trợ lý Thuế Tương tác của chúng tôi để trả lời các câu hỏi liên quan đến thuế của quý vị, chẳng hạn như:

Để kiểm tra tình trạng bản chỉnh sửa cho hồ sơ thuế đã nộp của quý vị:

 • Quý vị phải chờ 3 tuần sau khi nộp mẫu đơn này trước khi dùng công cụ Bản Khai Thuế Đã Chỉnh Sửa Của Tôi Đâu?

Quý vị chỉ nên gọi điện nếu:

 • Đã hơn 16 tuần trôi qua kể từ khi quý vị gửi bản chỉnh sửa cho hồ sơ thuế đã nộp; hoặc

 • Công cụ Bản Khai Thuế Đã Chỉnh Sửa Của Tôi Đâu? chuyển quý vị đến cuộc gọi cho chúng tôi.

 Hỗ Trợ Qua Điện Thoại Và Tại Địa Phương

Trợ lý qua điện thoại có thể trợ giúp về nhiều chủ đề nhưng hãy xem danh sách các chủ đề mà trợ lý của chúng tôi không thể giải quyết (tiếng Anh).

Xác minh danh tính của quý vị khi gọi điện thoại

Đại diện của chúng tôi phải xác minh danh tính của quý vị trước khi thảo luận về thông tin cá nhân của quý vị.

Xin chuẩn bị sẵn những thông tin sau khi gọi điện:

Cá nhân

 • Số An sinh Xã hội (SSN) và ngày sinh

 • Số Nhận Diện Cá Nhân Đóng Thuế (ITIN) đối với người đóng thuế không có số An Sinh Xã Hội
 • Tư cách khai thuế –  độc thân, chủ gia đình, vợ chồng khai chung hồ sơ thuế hoặc vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế

 • Hồ sơ khai thuế năm trước

 • Hồ sơ khai thuế mà quý vị đang gọi điện để hỏi

 • Bất kỳ thư từ nào chúng tôi gửi cho quý vị

Bên thứ ba gọi điện thay mặt cho người khác

Bên thứ ba gọi điện thay mặt cho người nộp thuế đã qua đời

Số điện thoại IRS - Thời gian chờ cuộc gọi

Mùa khai thuế
(Tháng 1 - Tháng 4)

 • Thời gian chờ dịch vụ điện thoại có thể trung bình là 15 phút. Một số đường dây dịch vụ điện thoại có thể có thời gian chờ đợi lâu hơn.

 • Thời gian chờ dịch vụ điện thoại là lâu hơn vào Thứ Hai và Thứ Ba, trong cuối tuần có ngày Tổng thống Hoa Kỳ (President Day) và khoảng thời gian gần thời hạn khai thuế vào Tháng Tư.

Sau mùa khai thuế
(Tháng 5 - Tháng 12)

 • Thời gian chờ dịch vụ điện thoại có thể trung bình là 27 phút. Một số đường dây dịch vụ điện thoại có thể có thời gian chờ đợi lâu hơn.

 • Thời gian chờ dịch vụ điện thoại thường cao hơn vào Thứ Hai và Thứ Ba.

Đường dây trợ giúp của chúng tôi mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Cư dân Alaska Hawaii nên theo giờ Thái Bình Dương. Các đường dây điện thoại ở Puerto Rico mở cửa từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương.

Cá nhân
800-829-1040
7 giờ sáng đến 7 giờ tối giờ địa phương

Doanh nghiệp
800-829-4933
7 giờ sáng đến 7 giờ tối giờ địa phương

Thuế dành cho tổ chức phi lợi nhuận
877-829-5500
8 giờ sáng đến 5 giờ tối giờ địa phương

Thuế bất động sản và quà tặng (Mẫu 706/709)
866-699-4083
8 giờ sáng đến 3:30 chiều giờ Miền Đông

Thuế tiêu thụ đặc biệt
866-699-4096
8 giờ sáng đến 6 giờ chiều giờ Miền Đông

Người gọi ở nước ngoài
Sử dụng trang Dịch vụ Quốc tế của chúng tôi. 

Người gọi bị khiếm thính
TTY/TDD 800-829-4059

Dịch Vụ Thông Dịch
Nếu quý vị không thể tìm thấy câu trả lời cho các câu hỏi về thuế của mình trên IRS.gov, chúng tôi có thể trợ giúp quý vị bằng hơn 350 ngôn ngữ với sự hỗ trợ của thông dịch viên chuyên nghiệp. Để được hỗ trợ bằng tiếng Tây Ban Nha, hãy gọi 800-829-1040. Đối với tất cả các ngôn ngữ khác, hãy gọi 833-553-9895. Quý vị sẽ liên hệ với một trợ lý Sở Thuế Vụ, người có thể:

 • Cung cấp thông dịch viên qua điện thoại, hoặc
 • Lên lịch một cuộc hẹn cho quý vị tại một trong những Trung Tâm Trợ Giúp Người Đóng Thuế (tiếng Anh) địa phương của chúng tôi để quý vị có thể được trợ giúp trực tiếp. Xin lưu ý, các văn phòng địa phương của chúng tôi chỉ cung cấp hỗ trợ về các chủ đề cụ thể.

Yêu cầu gặp mặt trực tiếp để được giúp đỡ
Quý vị có thể đặt cuộc hẹn tại văn phòng địa phương của Sở Thuế Vụ để được giúp đỡ. Thời gian hẹn là khác nhau tùy theo vấn đề thuế và địa điểm văn phòng.  

Để giúp bảo vệ người đóng thuế và nhân viên, Công Cụ Sàng Lọc COVID-19 (tiếng Anh) là có sẵn cho mọi người tự kiểm tra sàng lọc các triệu chứng liên quan đến virus corona. Công cụ này là tùy chọn để các nhân viên Sở Thuế Vụ, người đóng thuế, chuyên gia thuế và những người khác trước sử dụng khi vào một cơ sở của Sở Thuế Vụ. Sở Thuế Vụ cam kết bảo vệ chống lại sự lây lan hơn nữa của COVID-19 và chúng tôi khuyến khích mọi người sử dụng công cụ tự kiểm tra sàng lọc này trước khi vào các cơ sở của Sở Thuế Vụ.

Quý vị có thể tìm thấy văn phòng gần nhất với công cụ Định Vị Nơi Hỗ Trợ Người Đóng Thuế (tiếng Anh) Định Vị Nơi Hỗ Trợ Người Đóng Thuế (tiếng Anh). Khi tìm được văn phòng địa phương của quý vị, hãy xem những dịch vụ nào có sẵn. Sau đó, hãy gọi số  844-545-5640 để lên lịch cuộc hẹn.

Văn phòng Sở Thuế Vụ đóng cửa vào các ngày lễ liên bang (tiếng Anh).

Có Sẵn Trợ Giúp Khai Thuế Miễn Phí
Một số người đóng thuế nhất định có thể đủ điều kiện để nhận trợ giúp khai thuế và nộp tờ khai thuế điện tử miễn phí gần nơi họ sống. Để biết thêm thông tin, xem Trợ Giúp Thuế Lợi Tức Tự Nguyện Và Cố Vấn Thuế Cho Lão Niên

Dịch Vụ Biện Hộ Cho Người Đóng Thuế
Nếu quý vị đang gặp vấn đề về thuế do khó khăn tài chánh hoặc có nguy cơ xảy ra hành động bất lợi tức thì mà quý vị không thể giải quyết với Sở Thuế Vụ, Dịch Vụ Biện Hộ Cho Người Đóng Thuế (TAS) (tiếng Anh) có thể trợ giúp quý vị.