Hãy Để Chúng Tôi Giúp Quý Vị

Công cụ và nguồn hỗ trợ trực tuyến

Bạn trông đợi một khoản hoàn thuế?

 • IRS phát hành hầu hết tiền hoàn thuế trong vòng chưa đầy 21 ngày.

Khi nào nên kiểm tra tình trạng hoàn thuế của bạn:

 • Trong vòng 24 giờ sau khi chúng tôi nhận được tờ khai thuế điện e-file của bạn; hoặc
 • 4 tuần sau khi bạn gửi tờ khai bằng giấy của mình.

Bạn chỉ nên gọi điện nếu:

Nhận thông tin mới nhất về hoạt động và dịch vụ của IRS (tiếng Anh).

Chuẩn bị sẵn sàng

Trợ giúp khai thuế

Nộp tờ khai

Hãy nộp tờ khai thuế chính xác, sử dụng e-file và chọn hình thức ký gửi trực tiếp để tránh chậm trễ.

Ghi chú: Bạn không thể hỏi số AGI của mình qua điện thoại. Để có số AGI của bạn nhanh chóng, hãy yêu cầu một bản ghi thuế qua mạng hoặc truy cập Tài khoản trực tuyến của bạn.

Nộp khai qua đường bưu điện

Chúng tôi mất nhiều thời gian hơn để xử lý các tài liệu gửi qua thư bao gồm cả tờ khai thuế giấy. Chúng tôi đang xử lý tất cả thư theo thứ tự mà chúng tôi nhận được. Vui lòng không khai thuế lần thứ hai hoặc gọi cho IRS. Nhận thông tin mới nhất về hoạt động và dịch vụ của IRS (tiếng Anh).

Các câu hỏi phổ biến

Sử dụng Trợ lý thuế Tương tác của chúng tôi để trả lời các câu hỏi liên quan đến thuế của bạn, chẳng hạn như:

Để kiểm tra tình trạng tờ khai được điều chỉnh của bạn:

 • Bạn phải chờ 3 tuần sau khi nộp mẫu đơn này trước khi dùng công cụ Tờ khai được điều chỉnh của tôi đâu?

Bạn chỉ nên gọi điện nếu:

 • Đã hơn 16 tuần trôi qua kể từ khi bạn nộp tờ khai được điều chỉnh ; hoặc
 • Công cụ Tờ khai được điều chỉnh của tôi đâu? hướng dẫn bạn gọi cho chúng tôi.

Chúng tôi mất nhiều thời gian hơn để xử lý các tài liệu gửi qua thư bao gồm cả tờ khai thuế giấy. Chúng tôi đang xử lý tất cả thư theo thứ tự mà chúng tôi nhận được. Vui lòng không khai thuế lần thứ hai hoặc gọi cho IRS. Nhận thông tin mới nhất về hoạt động và dịch vụ của IRS (tiếng Anh).

Hỗ Trợ Qua Điện Thoại Và Tại Địa Phương

Nếu bạn đã gửi tờ khai thuế hoặc thư qua đường bưu điện và chưa nhận được phản hồi từ chúng tôi, đừng gọi điện hoặc khai thuế lần thứ hai. Tìm hiểu thời gian chờ dự kiến cho các hoạt động và dịch vụ của IRS hiện tại (tiếng Anh).

Trợ lý qua điện thoại có thể trợ giúp về nhiều chủ đề nhưng hãy xem danh sách các chủ đề mà trợ lý của chúng tôi không thể giải quyết (tiếng Anh).

Xác minh danh tính của bạn khi gọi điện thoại

Đại diện của chúng tôi phải xác minh danh tính của bạn trước khi thảo luận về thông tin cá nhân của bạn.

Xin chuẩn bị sẵn những thông tin sau khi gọi điện:

Cá nhân

 • Số An sinh Xã hội (SSN) và ngày sinh
 • Mã số thuế Cá nhân (ITIN) đối với người đóng thuế không có số An sinh Xã hội
 • Tư cách khai thuế –  độc thân, chủ gia đình, vợ chồng khai chung hồ sơ thuế hoặc vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế
 • Tờ khai thuế năm trước
 • Tờ khai thuế mà bạn đang gọi điện để hỏi
 • Bất kỳ thư từ nào chúng tôi gửi cho bạn

Bên thứ ba gọi điện thay mặt cho người khác

Bên thứ ba gọi điện thay mặt cho người đóng thuế đã qua đời

Số điện thoại của IRS - Thời gian chờ cuộc gọi

Mùa khai thuế
(Tháng 1 - Tháng 4)

 • Thời gian chờ dịch vụ điện thoại có thể trung bình là 13 phút. Một số đường dây dịch vụ điện thoại có thể có thời gian chờ đợi lâu hơn.
 • Thời gian chờ dịch vụ điện thoại là lâu hơn vào Thứ Hai và Thứ Ba, trong cuối tuần có ngày Tổng thống Hoa Kỳ (President Day) và khoảng thời gian gần thời hạn khai thuế vào Tháng Tư.

Sau mùa khai thuế
(Tháng 5 - Tháng 12)

 • Thời gian chờ dịch vụ điện thoại có thể trung bình là 19 phút. Một số đường dây dịch vụ điện thoại có thể có thời gian chờ đợi lâu hơn.
 • Thời gian chờ dịch vụ điện thoại thường cao hơn vào Thứ Hai và Thứ Ba.

Đường dây trợ giúp của chúng tôi mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Cư dân Alaska và Hawaii nên theo giờ Thái Bình Dương. Các đường dây điện thoại ở Puerto Rico mở cửa từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương.

Cá nhân
800-829-1040
7 giờ sáng đến 7 giờ tối giờ địa phương

Doanh nghiệp
800-829-4933
7 giờ sáng đến 7 giờ tối giờ địa phương

Thuế dành cho tổ chức phi lợi nhuận
877-829-5500
8 giờ sáng đến 5 giờ tối giờ địa phương

Thuế di sản và quà tặng (Mẫu 706/709)
866-699-4083
8 giờ sáng đến 3:30 chiều giờ Miền Đông

Thuế gián thu đặc biệt
866-699-4096
8 giờ sáng đến 6 giờ chiều giờ Miền Đông

Người gọi ở nước ngoài
Sử dụng trang Dịch vụ Quốc tế của chúng tôi. 

Người gọi khiếm thính
TTY/TDD 800-829-4059

Dịch vụ Thông dịch
Nếu bạn không thể tìm thấy câu trả lời cho các câu hỏi về thuế của mình trên IRS.gov, chúng tôi có thể trợ giúp bạn bằng hơn 350 ngôn ngữ với sự hỗ trợ của thông dịch viên chuyên nghiệp. Để được hỗ trợ bằng tiếng Tây Ban Nha, hãy gọi 800-829-1040. Đối với tất cả các ngôn ngữ khác, hãy gọi 833-553-9895. Bạn sẽ liên hệ với một trợ lý IRS, người có thể:

 • Cung cấp thông dịch viên qua điện thoại, hoặc
 • Lên lịch một cuộc hẹn cho bạn tại một trong những Trung tâm trợ giúp Người đóng thuế (tiếng Anh) địa phương của chúng tôi để bạn có thể được trợ giúp trực tiếp. Xin lưu ý, các văn phòng địa phương của chúng tôi chỉ cung cấp hỗ trợ về các chủ đề cụ thể.

Yêu cầu gặp mặt trực tiếp để được giúp đỡBạn có thể đặt cuộc hẹn tại văn phòng địa phương của Sở Thuế Vụ để được giúp đỡ. Thời gian hẹn là khác nhau tùy theo vấn đề thuế và địa điểm văn phòng.  

Để giúp bảo vệ người đóng thuế và nhân viên, Công cụ Tiếp cận cơ sở trong thời kỳ COVID-19 của CDC (tiếng Anh) là có sẵn cho mọi người tự kiểm tra sàng lọc các triệu chứng. Công cụ này là tùy chọn để các nhân viên IRS, người đóng thuế, chuyên gia thuế và những người khác sử dụng trước khi vào một cơ sở của IRS. IRScam kết bảo vệ chống lại sự lây lan hơn nữa của COVID-19 và chúng tôi khuyến khích mọi người sử dụng công cụ tự kiểm tra này để trước khi vào các cơ sở của IRS.

Bạn có thể tìm thấy văn phòng gần nhất với công cụ Định vị nơi hỗ trợ Người đóng thuế (tiếng Anh). Khi tìm được văn phòng địa phương của bạn, hãy xem những dịch vụ nào có sẵn. Sau đó, hãy gọi số  844-545-5640 để lên lịch cuộc hẹn.

Văn phòng IRS đóng cửa vào các ngày lễ liên bang (tiếng Anh).

Có sẵn trợ giúp khai thuế miễn phí
Một số người đóng thuế nhất định có thể đủ điều kiện để nhận trợ giúp khai thuế và nộp tờ khai thuế điện tử miễn phí tại một địa điểm gần nơi họ sống. Để biết thêm thông tin, xem Tình nguyện hỗ trợ thuế thu nhập và Tư vấn thuế cho Người cao niên.

Dịch vụ biện hộ Người đóng thuế
Nếu bạn đang gặp vấn đề về thuế do khó khăn tài chánh hoặc có nguy cơ xảy ra hành động bất lợi tức thì mà bạn không thể giải quyết với IRS, Dịch vụ biện hộ Người đóng thuế  (TAS) (tiếng Anh) có thể trợ giúp bạn.