Hãy để chúng tôi giúp quý vị

Công cụ và nguồn hỗ trợ trực tuyến

Quý vị trông đợi một khoản hoàn thuế?

 • IRS thực hiện hơn chín trong số 10 khoản hoàn thuế trong vòng chưa đầy 21 ngày.

Khi nào cần kiểm tra tình trạng hoàn thuế của quý vị:

 • Trong vòng 24 giờ sau khi chúng tôi nhận được hồ sơ khai thuế điện tử của quý vị; hoặc

 • 4 tuần sau khi quý bị gửi đi hồ sơ khai thuế trên giấy của mình.

Quý vị chỉ nên gọi điện nếu:

Chuẩn bị sẵn sàng

Trợ giúp khai thuế

Khai thuế

Để nhận được tiền hoàn thuế nhanh hơn, hãy khai thuế điện tử và chọn hình thức gửi tiền trực tiếp cho khoản hoàn thuế của quý vị.

Lưu ý: Quý vị không thể hỏi số AGI của mình qua điện thoại. Để có số AGI của quý vị nhanh chóng, hãy yêu cầu một bản ghi thuế qua mạng.

Nộp hồ sơ qua thư

Chúng tôi thường xử lý hồ sơ khai thuế gửi qua thư (cá nhân hoặc doanh nghiệp) trong vòng 4 - 6 tuần.

Câu hỏi thường gặp

Sử dụng Trợ lý Thuế Tương tác của chúng tôi để trả lời các câu hỏi liên quan đến thuế của quý vị, chẳng hạn như:

 

Để kiểm tra tình trạng bản chỉnh sửa cho hồ sơ thuế đã nộp của quý vị:

 • Quý vị phải chờ 3 tuần sau khi nộp mẫu đơn này trước khi dùng công cụ Bản chỉnh sửa cho hồ sơ thuế đã nộp của tôi ở đâu?

Quý vị chỉ nên gọi điện nếu:

 • Đã hơn 16 tuần trôi qua kể từ khi quý vị gửi bản chỉnh sửa cho hồ sơ thuế đã nộp; hoặc

 • Công cụ Bản chỉnh sửa cho hồ sơ thuế đã nộp của tôi ở đâu? chuyển quý vị đến cuộc gọi cho chúng tôi.

 Hỗ trợ qua điện thoại và tại địa phương

Trợ lý qua điện thoại có thể trợ giúp về nhiều chủ đề nhưng hãy xem danh sách các chủ đề mà trợ lý của chúng tôi không thể giải quyết (tiếng Anh).

Xác minh danh tính của quý vị khi gọi điện thoại

Đại diện của chúng tôi phải xác minh danh tính của quý vị trước khi thảo luận về thông tin cá nhân của quý vị.

Xin chuẩn bị sẵn những thông tin sau khi gọi điện:

Cá nhân

 • Số An sinh Xã hội (SSN) và ngày sinh

 • Mã số Cá nhân Đóng thuế (ITIN) đối với người đóng thuế không có số An sinh Xã hội
 • Tình trạng khai thuế – độc thân, chủ gia đình, vợ chồng khai chung hồ sơ thuế hoặc vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế

 • Hồ sơ khai thuế năm trước

 • Hồ sơ khai thuế mà quý vị đang gọi điện để hỏi

 • Bất kỳ thư từ nào chúng tôi gửi cho quý vị

Bên thứ ba gọi điện thay mặt cho người khác

Bên thứ ba gọi điện thay mặt cho người nộp thuế đã qua đời

Số điện thoại IRS - Thời gian chờ cuộc gọi

Mùa khai thuế
(Tháng 1 - Tháng 4)

 • Thời gian chờ dịch vụ điện thoại có thể trung bình là 15 phút. Một số đường dây dịch vụ điện thoại có thể có thời gian chờ đợi lâu hơn.

 • Thời gian chờ dịch vụ điện thoại là lâu hơn vào Thứ Hai và Thứ Ba, trong cuối tuần có ngày Tổng thống Hoa Kỳ (President Day) và khoảng thời gian gần thời hạn khai thuế vào Tháng Tư.

Sau mùa khai thuế
(Tháng 5 - Tháng 12)

 • Thời gian chờ dịch vụ điện thoại có thể trung bình là 27 phút. Một số đường dây dịch vụ điện thoại có thể có thời gian chờ đợi lâu hơn.

 • Thời gian chờ dịch vụ điện thoại thường cao hơn vào Thứ Hai và Thứ Ba.

Đường dây trợ giúp của chúng tôi mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Cư dân Alaska Hawaii nên theo giờ Thái Bình Dương. Các đường dây điện thoại ở Puerto Rico mở cửa từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương.

Cá nhân
800-829-1040
7 giờ sáng đến 7 giờ tối giờ địa phương

Doanh nghiệp
800-829-4933
7 giờ sáng đến 7 giờ tối giờ địa phương

Thuế dành cho tổ chức phi lợi nhuận
877-829-5500
8 giờ sáng đến 5 giờ tối giờ địa phương

Thuế bất động sản và quà tặng (Mẫu 706/709)
866-699-4083
8 giờ sáng đến 3:30 chiều giờ Miền Đông

Thuế gián thu
866-699-4096
8 giờ sáng đến 6 giờ chiều giờ Miền Đông

Người gọi ở nước ngoài
Sử dụng trang Dịch vụ Quốc tế của chúng tôi. 

Người gọi bị khiếm thính
TTY/TDD 800-829-4059

Yêu cầu gặp mặt trực tiếp để được giúp đỡ
Quý vị có thể đặt cuộc hẹn tại văn phòng địa phương của IRS để được giúp đỡ. Thời gian hẹn là khác nhau tùy theo vấn đề thuế và địa điểm văn phòng.  

Để giúp bảo vệ người đóng thuế và nhân viên, Công cụ Sàng lọc COVID-19 (tiếng Anh) là có sẵn cho mọi người tự kiểm tra sàng lọc các triệu chứng liên quan đến vi-rút corona. Công cụ này là tùy chọn để các nhân viên IRS, người đóng thuế, chuyên gia thuế và những người khác trước sử dụng khi vào một cơ sở của IRS. IRS cam kết bảo vệ chống lại sự lây lan hơn nữa của COVID-19 và chúng tôi khuyến khích mọi người sử dụng công cụ tự kiểm tra sàng lọc này trước khi vào các cơ sở của IRS.

Quý vị có thể tìm thấy văn phòng gần nhất với công cụ Định vị nơi hỗ trợ người đóng thuế. Khi tìm được văn phòng địa phương của quý vị, hãy gọi số 844-545-5640 để lên lịch cuộc hẹn.

Văn phòng IRS đóng cửa vào các ngày lễ liên bang (tiếng Anh).

Nguồn hỗ trợ có sẵn khác
Một số người đóng thuế có thể đủ điều kiện được hỗ trợ thuế miễn phí.

Nếu quý vị gặp phải các vấn đề về thuế liên quan đến những khó khăn tài chính hoặc khả năng xảy ra các hành động bất lợi ngay lập tức mà quý vị chưa thể giải quyết với IRS thì Dịch Vụ Biện Hộ Người Ðóng Thuế (Taxpayer Advocate Service hay TAS) (tiếng Anh) có thể giúp quý vị.